Voedselbank Utrecht

De Voedselbank richt zich op mensen die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. In Utrecht biedt de VoedselbankPLUS naast gratis voedsel ook sociaal juridische ondersteuning.

Wie alleen of met zijn huishouding onder een vastgestelde inkomensnorm blijft, kan terecht bij de Voedselbank. Uitgangspunt is het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden nadat de vaste lasten zijn betaald. De norm per huishouden ligt in 2018 op:

  • € 215 per maand voor een alleenstaande,
  • plus € 85 voor elke volgende persoon in de huishouding.

Elke week worden op negen uitgiftepunten in Utrecht voedselpakketten uitgedeeld. De uitgiftepunten zijn ook ontmoetingsplek waar vrijwilligers uit de buurt koffie en thee schenken.

Aanmelden kan telefonisch bij de coördinatoren van de uitgiftepunten in de wijken. Wie zich aanmeldt moet inzicht geven in zijn financiële situatie. Daarvoor zijn er huisbezoeken of gesprekken bij een uitgiftepunt. Er is een aanmeldformulier dat u als deelnemer ingevuld moet meenemen naar de eerste afspraak.Adres
Wittevrouwenkade 6 
3512 CR  Utrecht
Telefoon
030 -234 08 19 
Website
utrecht.voedselbankennederland.nl/ 
Locatie op de kaart

Voedselbank Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
  • telefoon   030 -234 08 19
  • e-mail  
  • website   utrecht.voedselbankennederland.nl/
  • adres   Wittevrouwenkade 6 3512 CR , Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken