• Woonkostentoeslag

  De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen onverwacht is gedaald en die in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten (zowel huur als koop) hebben. Voorwaarde is ook dat u geen recht heeft op huurtoeslag. De duur van de woonkostentoeslag is maximaal 12 maanden.

  De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. 

  De woonkostentoeslag voor huurders vraagt u aan bij Het Vierde Huis; voor de woonkostentoeslag voor huiseigenaren vraagt u bijzondere bijstand aan. 

  Aanbieder

 • Huurkorting

  Vanaf 1 september 2017 kunnen U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen mogelijk korting op hun huur krijgen. Het gaat om een proef van twee jaar en betreft sociale huurwoningen van Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest.


  Krijg ik huurkorting?

  Huurders die naar verwachting huurkorting kunnen krijgen, hebben in mei/juni 2017 een brief ontvangen van het U-pasbureau. Tot 1 juli konden deze huurders de korting via een speciaal telefoonnummer aanvragen. Denkt u ook in aanmerking te komen voor huurkorting? Vraag deze dan snel aan bij uw verhuurder. De huurkorting gaat in vanaf de maand nadat u de korting hebt aangevraagd.

  Voorwaarden
  U bent hoofdhuurder van de woning en de huur van uw woning is ingegaan vóór 1.1.2016. Of u huurkorting krijgt, hangt af van de huurprijs en de grootte van uw woning in verhouding tot de grootte van uw huishouding. Om huurkorting te krijgen moet de huur hoger zijn dan de maximale passende huur, die is:
  •    € 592,55 voor een- of tweepersoonshuishoudens, en
  •    € 635,05 voor een huishouden van drie of meer personen.

  Hoe hoog is de korting?
  De korting is het verschil tussen uw huidige huur en de maximale passende huur. Een voorbeeld.
  Een alleenstaande betaalt € 650 huur. De maximale passende huur is € 592,55. De huurkorting is dan € 650 - € 592,55 = € 57,45.

  Huurkorting en huurtoeslag
  Krijgt u huurkorting én huurtoeslag? Dan moet u de nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. In sommige situaties wordt de huurtoeslag lager, maar de huurkorting levert u ook dan nog voordeel op.

  Kijk voor meer informatie op de site van uw verhuurder of op www.u-pas.nl. Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Ga dan naar het buurtteam.

  Huurkorting jongeren tot 23 jaar
  Per 1 september 2017 is er een tijdelijke huurkorting voor jongeren. Door een lagere rekenhuur kunnen jongeren dan huurtoeslag aanvragen voor hun woning of kamer waar dat eerder niet mogelijk was. Het moet gaan om een zelfstandige woning of een woning of kamer die eigendom is van de SSH. De rekenhuur mag niet hoger zijn dan € 414,02?​ Op www.shxll.nl staat aan welke voorwaarden je moet voldoen.

 • Woonlastenfonds

  Het woonlastenfonds wordt sinds 1 juli 2016 geleidelijk afgebouwd. Het fonds bood extra financiële ondersteuning aan Utrechters voor wie de woonlasten ondanks het ontvangen van huurtoeslag of woonkostentoeslag, te hoog waren. Een nieuwe aanvraag bij het fonds is niet meer mogelijk, maar voor bestaande fondsbijdragen geldt een overgangsregeling.


  Overgangsregeling
  De overgangsregeling duurt vijf jaar: van 1 juli 2016 tot 1 juli 2021. Wie een al een bijdrage uit het woonlastenfonds kreeg, krijgt sinds 1 juli 2016 soms een lager maandbedrag. Dat hangt af van de huurprijs. De bijdrage is niet verlaagd als de woning is aangepast of als het een 65+ woning is. De bijdrage moet elk jaar opnieuw worden verlengd.

  Vraag op tijd verlenging aan!
  Kreeg u al vóór 3 december 2015 een bijdrage van het woonlastenfonds, dan kunt u bij Het Vierde Huis verlenging van de bijdrage aanvragen. Dat moet elk jaar opnieuw: een jaar overslaan betekent dat het overgangsrecht stopt. Als u het afgelopen jaar een bijdrage hebt ontvangen, kunt u vanaf 1 juli 2017 weer verlenging aanvragen. Dat moet vóór 1 juli 2018 gebeuren!
  U kunt verlenging aanvragen via www.woonlastenfonds-subsidies.nl. U hebt er een kopie van uw bankafschrift en de Specificatie Voorschotbeschikking huurtoeslag bij nodig.

  Hulp of advies nodig?
  Heeft u financiële ondersteuning nodig of wilt u advies? Dan kunt u terecht bij uw buurtteam.
  Heeft u vragen over de afbouw van het woonlastenfonds? Ga dan naar de website van Het Vierde Huis voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 - 260 00 60 (€ 0,45 per gesprek).

 • Eenmalige cheque voor werkzoekende

  Hebt u een bijstandsuitkering en bent u op zoek naar werk? Als u hiervoor kosten moet maken, bijvoorbeeld door een bezoek aan de kapper, de aanschaf van goed ogende kleding, of het openbaar vervoer, kan de gemeente Utrecht u een eenmalige vergoeding geven. U krijgt de vergoeding in de vorm van een cheque, de werknemerscheque geheten.


  U moet aantonen dat u de cheque nodig hebt om aan werk te komen. U kunt de cheque gebruiken bij het vinden van een baan, een proefplaatsing, stage of  leerwerkplek.

  U doet de aanvraag voor de werknemerscheque in overleg met een werkmatcher van de gemeente. De werkmatcher is degene die u helpt bij het vinden van werk. Samen bekijkt u wat u nodig hebt in uw zoektocht naar werk en hoe dat het beste geregeld kan worden.

  Het bedrag van de cheque is net zo hoog als de kosten die u daadwerkelijk hebt gemaakt, maar maximaal € 300.

 • Individuele studietoeslag studenten met een beperking

  Je bent student aan het MBO, HBO of Wetenschappelijk Onderwijs en hebt een beperking. Door je beperking kan je naast je studie niet werken. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

  Zie voor meer informatie en aanvraag het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht. 

 • Jongerentoeslag

  Heb je een bijstandsuitkering en ben je jonger dan 21 jaar? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op Jongerentoeslag.

  De hoogte van de Jongerentoeslag is afhankelijk van de gezins- en woonsituatie en varieert van € 132,50 tot € 358,00. Voor deze vergoeding kan je bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten mee te betalen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

  Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op een aanvulling op de Jongerentoeslag: Jongerentoeslag extra.

   

 • Jongerentoeslag extra

  Jongerentoeslag Extra is voor jongeren die recht hebben op Jongerentoeslag. Krijg je ondersteuning van de gemeente bij het vinden van werk? Dan heb je recht op deze aanvulling op de Jongerentoeslag. De hoogte van deze toeslag is per maand€ 139,- voor een 18-jarige en € 199,- voor een 19 of 20-jarige.

  De Jongerentoeslag Extra valt onder de bijzondere bijstand. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Bijzondere bijstand

 • Tegemoetkoming zorgkosten 2017

  Voor inwoners van de gemeente Utrecht is er in 2017 een tegemoetkoming voor de extra kosten van een chronische ziekte of beperking. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt een bijdrage van € 200. Aanvragen kan van 1 september 2017 t/m 15 november 2017. Het bedrag wordt uiterlijk 31 december uitbetaald.


  Voorwaarden
  • U heeft in 2017 noodzakelijke zorgkosten van ten minste € 200 vanwege een chronische ziekte of beperking. Uw eigen risico, het bedrag van € 385 dat u zelf moet betalen als u zorgkosten maakt, telt niet mee. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor zorgkosten boven het bedrag van € 385,
  • u kunt de uitgaven aantonen met bewijsstukken,
  • de zorgkosten zijn/worden niet op een andere manier vergoed,
  • uw (gezamenlijk) verzamelinkomen was in 2015 maximaal € 39.000.

  De eenmalige bijdrage is per persoon. Als in een huishouding meer personen aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij per persoon de bijdrage aanvragen.
  Kijk voor meer informatie en aanvraag, schriftelijk of digitaal, op utrecht.nl/tegemoetkoming zorgkosten.

 • Weggeefwinkel

  Op verschillende plaatsen worden in Utrecht (tweedehands) kleding, huisraad, huishoudelijke artikelen en speelgoed aangeboden of voor weinig geld verkocht.


  Op de site van de armoede coalitie Utrecht vindt u tips en informatie over onder meer:
  - weggeefwinkels
  - tweedehandswinkels
  - gratis spullen afhalen
  - klus-spullen of speelgoed lenen
  - een verjaardagsbox voor kinderen die om financiële redenen hun verjaardag niet kunnen vieren,
  - en meer.

   

   

   

  Beschikbaarheid:

  Deze voorziening is beschikbaar in de volgende postcodes:

  • Noordwest: 3513, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555
  • Overvecht: 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566
  • Zuidwest: 3521, 3522, 3526, 3527

  Aanbieder

 • Kledingbank Utrecht

  Stichting Kledingbank Utrecht is een humanitair vrijwilligersinitiatief, waarmee de groep mensen die behoren tot de “Stille Armoede” in Utrecht, gratis voorzien worden van basisvoorzieningen zoals kleding en schoeisel. Kleding en schoeisel worden geworven bij bedrijven en particulieren. Er zijn echter ook kledingstukken die nieuw gekocht moeten worden zoals ondergoed en sokken voor jong en oud. Iedereen die op de armoedegrens leeft kan via een verwijzing van een instantie aangemeld worden bij de kledingbank. Aan de hand van het aanmeldingsformulier wordt gekeken of iemand echt recht heeft op gratis kleding/schoeisel. Het formulier is op te vragen via info@kledingbankutrecht.nl

  Aanbieder

  • Kledingbank Utrecht
   Adres
   Indusdreef 5  
   3564 GV Utrecht
   Telefoon
   06 384 423 28  
   E-mail
   info@kledingbankutrecht.nl 
   Contactpersoon
   Alex Ostmann 
   Bereikbaar op
   De kledingbank bevindt zich bij verpleeghuis Roosendael. De ingang bevindt zich aan de Gangesdreef tegenover de speelweide de Gagel 
   Website
   www.kledingbankutrecht.nl 
 • Repair café

  Heeft u kapotte spullen in huis? Spullen die u graag nog wilt gebruiken, maar u weet niet hoe u dat moet repareren. zoals: lampen, kleine meubelen en elektronica.

  Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap.

  Terwijl u op uw beurt wacht, drinkt u iets, maakt u een praatje met andere Repair Café-bezoekers of leest u de kluslectuur die ter inzage beschikbaar is.

   

  Aanbieder

 • Stichting Dierenvoedselbank Utrecht

  Stichting Dierenvoedselbank Utrecht heeft als doel mensen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt, te ondersteunen om hun huisdier te behouden.

  Beschikbaarheid:

  Deze voorziening is beschikbaar in de volgende postcodes:

  • Noordwest: 3553, 3554, 3555

  Aanbieder

  • Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
   Bereikbaar op
   via het contact formulier op de website kunt u met hen in contact komen.  
   Website
   www.dierenvoedselbankutrecht.nl 
6 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina