Geldproblemen komen voor bij jong en oud. Veel mensen hebben achterstallige rekeningen, betalingsregelingen of een lening waarvan de afbetaling niet meer op te brengen is. Schulden lopen snel op, het is dus belangrijk ze snel aan te pakken.

Op internet is veel informatie te vinden over geldzaken en wat u kunt doen met betalingsproblemen of schulden:

Algemeen

 • Geldwijzer030 wijst u de weg naar informatie, handige tips en hulp in Utrecht
 • Op Zelf je schulden regelen werkt u in vijf stappen aan een oplossing voor uw schulden
 • NVVK, de brancheorganisatie voor schulphulpverlening en sociaal bankieren
 • SchuldInfo, juridische informatie voor hulpverleners, voorbeeldbrieven en rekenprogramma's
 • Wijzer in geldzaken, betrouwbare informatie over geldzaken
 • De Geldwijzer, tips om geld te besparen en meer
 • Over Rood, coöperatie zonder winstoogmerk voor ondernemers; ondernemers helpen elkaar op weg naar een financieel gezonde toekomst
 • Hulp bij schulden, gemeente Utrecht: schulden oplossen/financiële problemen voorkomen
 • Startpunt Geldzaken, geldplannen voor inwoners van de Gemeente Utrecht: Kom uit de geldzorgen (bij financiële zorgen of problemen), Beter rondkomen (tips om te besparen en extra inkomen te verkrijgen) en Sparen, aflossen of beleggen (hulp bij keuze voor wie geld over heeft)

Speciaal voor jongeren

 • Geldwijzer030, handige financiële tips/weetjes voor jongeren
 • Edgie, financiële tips voor 12 tot 15-jarigen, 15 tot 18-jarigen en 18 tot 25-jarigen
 • Nibud Jong, over geldzaken voor scholieren
 • U-2B Heard!, cliëntenplatform voor en door jongeren in Utrecht, ervaringsdeskundige coaches bieden kortdurende begeleiding bij geldzaken aan andere jongeren
 • Werk je schulden weg, voor jongeren tot 27 in de stad Utrecht
 • Uit de min, voor vragen en problemen rond geld
 • Uit de schulden, SchuldHulpMaatje voor jongeren
Lees verder
 • Schuldhulp in de stad Utrecht

  Hebt u problemen met uw financiën of hebt u schulden die u niet zelf kunt oplossen? Lees dan hierna welke hulp er mogelijk is. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Individuele administratieve ondersteuning

  Vrijwilligers kunnen u helpen met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. Ook kunnen zij helpen bij het invullen van een formulier of de aanvraag van een financiële regeling zoals de zorgtoeslag. De vrijwilliger biedt hulp waar dat nodig is, maar u blijft zelf altijd verantwoordelijk voor uw administratie. Bekijk de aanbieders
 • Bureau Krediet Registratie (BKR)

  Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden leningen (kredieten) die mensen afsluiten, geregistreerd. Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om de leningen die zij verstrekken bij het BKR te melden. Lees verder
 • CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

  Het CJIB int voor de overheid het geld dat burgers moeten betalen voor boetes, transacties en maatregelen. Daarnaast coördineert het CJIB arrestatiebevelen, taakstraffen en vrijheidsstraffen. Bij achterstanden in het betalen van uw zorgverzekering kunt u brieven met acceptgiro's van het CJIB verwachten. Lees verder
 • Schuldregeling: minnelijk traject

  In een minnelijk traject probeert een schulddienstverlener met de schuldeisers afspraken te maken over een schuldregeling. De schuldeisers zijn vrij om er wel of niet aan mee te werken. Als een minnelijk traject slaagt, verlenen de schuldeisers finale kwijting. Finale kwijting betekent dat de schuldeiser uw overblijvende schulden kwijtscheldt als u aan het einde van de afgesproken periode alle afspraken die zijn gemaakt, bent nagekomen. Lees verder
 • Adempauze bij schulden

  Als het niet lukt om met ondersteuning van een schuldhulpverlener de financiële situatie stabiel te maken, is als laatste redmiddel een halfjaar adempauze mogelijk. In dat halfjaar is er tijd en rust om met ondersteuning van de schuldhulpverlener de zaken op een rijtje te zetten en afspraken te maken met de schuldeisers. Lees verder
 • WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

  De WSNP is een schuldenregeling die is opgelegd door de rechter. In een periode van ten minste 36 maanden probeert u zoveel mogelijk schulden af te lossen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan uw verplichtingen houdt. Als dat zo is bent u na afloop schuldenvrij. Lees verder
 • Zelfstandigen met schulden

  Zelfstandigen, of zzp'ers, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Gaat het een tijd minder goed met het bedrijf, dan is het belangrijk maatregelen te treffen om erger te voorkomen. Loopt het echt spaak en is een schuldregeling nodig, dan gaat het erom of het bedrijf nog levensvatbaar is of niet. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Personeel met schulden

  Voor werkgevers is het belangrijk dat hun werknemers financieel gezond zijn. Schulden van werknemers zijn een kostenpost voor het bedrijf, en een werknemer met financiële zorgen functioneert doorgaans niet optimaal. Financiële problemen van werknemers blijven echter vaak lang verborgen. Lees verder
 • Beslag op loon of uitkering

  Is er beslag gelegd op uw loon of uitkering? Zorg er dan voor dat de beslaglegger de juiste informatie over uw huishouding en financiële situatie heeft. Zonder de juiste informatie wordt vaak een te hoog bedrag ingehouden op uw loon of uitkering. Lees verder
 • Studieschuld DUO

  De terugbetalingsperiode van een opgebouwde studieschuld begint op 1 januari na de einddatum van de studiefinanciering. De eerste twee jaar ben je nog niet verplicht terug te betalen. Daarna los je je schuld naar draagkracht in 15 jaar, onder het nieuwe stelsel 35 jaar, af. De aflosfase wordt verlengd als je tijdelijk niet hebt afgelost of als het inkomen van je partner buiten beschouwing is gelaten. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina