Studieschuld aflossen
Hoeveel je per maand moet aflossen op je studieschuld hangt af van je inkomen twee jaar vóór het jaar van aflossen. Dit is het peiljaar. Als je inkomen na het peiljaar is gedaald, kun je DUO vragen het peiljaar te verleggen naar een later jaar. Het (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van het peiljaar moet dan wel minstens met 15% zijn gedaald.
Als je alleenstaand bent en door de inkomensdaling een minimuminkomen hebt, kun je ook peiljaarverlegging vragen als je inkomen minder dan 15% is gedaald.

Op de site van DUO kun je zelf uitrekenen of je in aanmerking komt voor aflossen met een lager maandbedrag.

Restschuld
Als er na de aflosfase een restschuld overblijft, wordt deze automatisch kwijtgescholden. Onder voorwaarden kan ook de aanvullende beurs van de studieschuld worden kwijtgescholden.

Kijk voor alle informatie over het terugbetalen en online regelen van een studieschuld op duo/terugbetaler.

Lees verder
 • Schuld DUO voorkomen

  Studenten bouwen vaak een een betalingsachterstand op nadat zij zijn gestopt met hun studie. De Nationale ombudsman heeft bij DUO gepleit voor meer informatie en een persoonlijkere aanpak bij betalingsachterstanden. Maar (oud)studenten kunnen zelf ook wat doen om achterstanden en boetes te voorkomen.

  Stoppen met je studie
  Als je stopt met je studie waarbij je studiefinanciering en/of een OV-kaart had, kun je boetes en betalingsachterstanden voorkomen door op tijd actie te ondernemen. Dit moet je doen als je stopt met je studie:

  - stop je OV-kaart direct
  - check je uitschrijfdatum
  - houd je e-mailadres actueel in MijnDUO
  - zorg dat DUO je telefoonnummer heeft
  - blijf MijnDUO checken

  Je studentenreisproduct (OV-kaart) te laat of niet stopzetten, levert een boete op van € 97 per halve kalendermaand!

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina