Schulden

kies uw wijk
Schulden

Jong en oud, iedereen kan te maken krijgen met geldproblemen. Veel mensen hebben rekeningen, betalingsregelingen of leningen die niet meer op te brengen zijn. Schulden lopen snel op, het is belangrijk ze snel aan te pakken.

Op internet is veel informatie te vinden over geldzaken en wat u kunt doen met betalingsproblemen of schulden:

Algemeen

 • Heeft de deurwaarder al schulden in handen en bent u het overzicht kwijt? Log dan met uw DigiD in op Mijn Schuldenwijzer. In deze beveiligde omgeving staat alle informatie over uw schulden bij een gerechtsdeurwaarder.
 • Geldwijzer030 wijst u de weg naar informatie, handige tips en hulp in Utrecht
 • Op Zelf je schulden regelen werkt u in zes stappen aan een oplossing voor uw schulden
 • SchuldInfo, juridische informatie voor hulpverleners, voorbeeldbrieven en rekenprogramma's
 • Wijzer in geldzaken, betrouwbare informatie over geldzaken
 • De Geldwijzer, tips om geld te besparen en meer
 • Over Rood, coöperatie zonder winstoogmerk voor ondernemers; ondernemers helpen elkaar op weg naar een financieel gezonde toekomst
 • Hulp bij schulden, gemeente Utrecht: schulden oplossen/financiële problemen voorkomen
 • Startpunt Geldzaken, geldplannen voor inwoners van de Gemeente Utrecht: Kom uit de geldzorgen (bij financiële zorgen of problemen), Beter rondkomen (tips om te besparen en extra inkomen te verkrijgen) en Sparen, aflossen of beleggen (hulp bij keuze voor wie geld over heeft)

Speciaal voor jongeren

 • Geldwijzer030, handige financiële tips/weetjes voor jongeren
 • Edgie, financiële tips voor 12 tot 15-jarigen, 15 tot 18-jarigen en 18 tot 25-jarigen
 • Nibud scholieren, over geldzaken voor scholieren
 • U-2B Heard!, cliëntenplatform voor en door jongeren in Utrecht, ervaringsdeskundige coaches bieden kortdurende begeleiding bij geldzaken aan andere jongeren
 • Jongerenfonds, voor jongeren tot 27 in de stad Utrecht
 • Uit de schulden, SchuldHulpMaatje voor jongeren

 • Schuldhulp in de stad Utrecht

  Hebt u problemen met uw financiën of hebt u schulden die u niet zelf kunt oplossen? Lees dan hierna welke hulp er mogelijk is.

  Lees verder
 • Individuele administratieve ondersteuning

  Vrijwilligers kunnen u helpen met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. Ook kunnen zij helpen bij het invullen van een formulier of de aanvraag van een financiële regeling zoals de zorgtoeslag. De vrijwilliger biedt hulp waar dat nodig is, maar u blijft zelf altijd verantwoordelijk voor uw administratie. Lees verder
 • Bureau Krediet Registratie (BKR)

  Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden leningen (kredieten) die mensen afsluiten, geregistreerd. Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om de leningen die zij verstrekken bij het BKR te melden.

  Lees verder
 • Schuldenwijzer.nl

  Schuldenwijzer is een website waar je met je DigiD in één overzicht alle informatie kunt vinden over je schulden bij een gerechtsdeurwaarder. De informatie komt uit het Digitaal Beslagregister (DBR).
   
  Overzicht en inzicht zijn de belangrijkste eerste stappen bij het oplossen van schulden. Ook contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om extra kosten te voorkomen wordt zo eenvoudiger. 
   
  Een schuld in Schuldenwijzer is niet hetzelfde als een BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert kredieten, leningen dus. In Schuldenwijzer worden alleen schulden geregistreerd. Dit betekent dat andere organisaties je kredietwaardigheid niet toetsen aan de hand van een registratie in Schuldenwijzer.
 • CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

  Het CJIB int voor de overheid het geld dat burgers moeten betalen voor boetes, transacties en maatregelen. Daarnaast coördineert het CJIB arrestatiebevelen, taakstraffen en vrijheidsstraffen. Bij achterstanden in het betalen van uw zorgverzekering kunt u brieven met acceptgiro's van het CJIB verwachten.

  Lees verder
 • Schuldregeling: minnelijk traject

  In een minnelijk traject probeert een schulddienstverlener met de schuldeisers afspraken te maken over een schuldregeling. De schuldeisers zijn vrij om er wel of niet aan mee te werken. Als een minnelijk traject slaagt, verlenen de schuldeisers finale kwijting. Finale kwijting betekent dat de schuldeiser uw overblijvende schulden kwijtscheldt als u aan het einde van de afgesproken periode alle afspraken die zijn gemaakt, bent nagekomen.

  Lees verder
 • Adempauze bij schulden

  Als het niet lukt om met ondersteuning van een schuldhulpverlener de financiële situatie stabiel te maken, is als laatste redmiddel een halfjaar adempauze mogelijk. In dat halfjaar is er tijd en rust om met ondersteuning van de schulddienstverlener de zaken op een rijtje te zetten en afspraken te maken met de schuldeisers.

  Lees verder
 • WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

  De WSNP is een schuldenregeling die is opgelegd door de rechter. In een periode van ten minste 36 maanden probeert u zoveel mogelijk schulden af te lossen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan uw verplichtingen houdt. Als dat zo is bent u na afloop schuldenvrij. Lees verder
 • Zelfstandigen met schulden

  Zelfstandigen, of zzp'ers, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Gaat het een tijd minder goed met het bedrijf, dan is het belangrijk maatregelen te treffen om erger te voorkomen. Loopt het echt spaak en is een schuldregeling nodig, dan gaat het erom of het bedrijf nog levensvatbaar is of niet.

  Lees verder
 • Personeel met schulden

  Voor werkgevers is het belangrijk dat hun werknemers financieel gezond zijn. Schulden van werknemers zijn een kostenpost voor het bedrijf, en een werknemer met financiële zorgen functioneert doorgaans niet optimaal. Financiële problemen van werknemers blijven echter vaak lang verborgen. Lees verder
 • Beslag op loon of uitkering

  Is er beslag gelegd op uw loon of uitkering? Zorg er dan voor dat de beslaglegger de juiste informatie over uw huishouding en financiële situatie heeft. Zonder de juiste informatie wordt vaak een te hoog bedrag ingehouden op uw loon of uitkering. Lees verder
 • Studieschuld DUO

  De terugbetalingsperiode van een opgebouwde studieschuld begint op 1 januari na de einddatum van de studiefinanciering. De eerste twee jaar ben je nog niet verplicht terug te betalen. Daarna los je je schuld, volgens de regels die gelden vanaf 2018, naar draagkracht in 35 jaar af. De aflosfase wordt verlengd als je tijdelijk niet hebt afgelost of als het inkomen van je partner buiten beschouwing is gelaten.

  Lees verder
 • DUO-boete voorkomen

  Studenten bouwen vaak een betalingsachterstand op nadat zij zijn gestopt met hun studie. De Nationale ombudsman heeft bij DUO gepleit voor meer informatie en een persoonlijkere aanpak bij betalingsachterstanden. Maar (oud)studenten kunnen zelf ook wat doen om achterstanden en boetes te voorkomen.

  Stoppen met je studie
  Als je stopt met je studie waarbij je studiefinanciering en/of een OV-kaart had, kun je boetes en betalingsachterstanden voorkomen door op tijd actie te ondernemen. Dit moet je doen als je stopt met je studie:

  - stop je OV-kaart direct
  - check je uitschrijfdatum
  - houd je e-mailadres actueel in MijnDUO
  - zorg dat DUO je telefoonnummer heeft
  - blijf MijnDUO checken

  Je studentenreisproduct (OV-kaart) te laat of niet stopzetten, levert een boete op. Voor de 1e maand is de boete € 75 per halve maand. Daarna is de boete € 150 per halve maand. Kijk op OV-boete betalen.

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Werk en Inkomen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   14 030
 • e-mail  
 • website   https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen
 • adres   Stadskantoor, Stadsplateau 1 ,
 • telefoon   0850 090 408
 • e-mail   service@overrood.nl
 • website   http://www.overrood.nl
 • adres   Grebbeberglaan 15 3527 VX, Utrecht

Ondernemer Centraal

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   ondernemercentraal@utrecht.nl
 • website   www.utrecht.nl
 • adres   ,

Stadsgeldbeheer (De Tussenvoorziening)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 230 29 87
 • e-mail  
 • website   https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/geld/financieel-vrijwilliger-thuis-voor-clienten/
 • adres   Biltstraat 101c 3572 AL , Utrecht

SchuldhulpMaatje (Stichting Utrecht op Orde)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@schuldhulpmaatje030.nl
 • website   https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/utrecht/
 • adres   ,

Stichting de Tussenvoorziening - Financieel Vrijwilligers Thuis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-3034411
 • e-mail   financieelvrijwilligerswerk@tussenvoorziening.nl
 • website   https://tussenvoorziening.nl/wat-is-er-nodig/hulp-bij-geldzorgen/financieel-vrijwilligers-thuis/
 • adres   Elandplein 25 3523 SX, Utrecht

Buurtteam - Binnenstad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400510
 • e-mail   binnenstad@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/binnenstad/
 • adres   Lange Nieuwstraat 83 3512 PE, Utrecht

Buurtteam - De Meern

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400516
 • e-mail   demeern@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/de-meern
 • adres   De Dompelaar 1d 3454 XZ , de Meern

Buurtteam - Dichters- en Rivierenwijk

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400513
 • e-mail   dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/dichterswijk-rivierenwijk
 • adres   Noordzeestraat 20 3522 PK, Utrecht

Buurtteam - Hoograven / Tolsteeg

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400512
 • e-mail   hoograventolsteeg@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/hoograven-tolsteeg
 • adres   Goylaan 77 3525 AA, Utrecht

Buurtteam - Kanaleneiland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400514
 • e-mail   kanaleneiland@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/kanaleneiland
 • adres   Beneluxlaan 2 3527 HT, Utrecht

Buurtteam - Leidsche Rijn

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400515
 • e-mail   leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/leidsche-rijn
 • adres   Burgermeester Verderlaan 17 3544 AD, Utrecht

Buurtteam - Lunetten

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400511
 • e-mail   lunetten@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/lunetten
 • adres   Hondsrug 17 (Muskieto) 3524 BP, Utrecht

Buurtteam - Noordoost

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400508
 • e-mail   noordoost@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/noordoost
 • adres   Samuel van Houtenstraat 1 3515 EA, Utrecht

Buurtteam - Ondiep Pijlsweerd

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400 502
 • e-mail   ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/ondiep-pijlsweerd
 • adres   Balkstraat 31 3513 XL, Utrecht

Buurtteam - Oost

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400509
 • e-mail   oost@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/oost
 • adres   Homeruslaan 59a 3581 MD, Utrecht

Buurtteam - Overvecht Centrum

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400505
 • e-mail   overvecht@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht
 • adres   Gloriantdreef 25 3562 KW, Utrecht

Buurtteam - Vleuten

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400517
 • e-mail   vleuten@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/vleuten
 • adres   Burchtpoort 16 (Cultuurcampus) 3452 MD, Utrecht

Buurtteam - West

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400501
 • e-mail   west@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/west
 • adres   Malakkastraat 6 3531 HM, Utrecht

Buurtteam - Zuilen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400503
 • e-mail   zuilen@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/zuilen
 • adres   Sint-Ludgerusstraat 251 (buurthuis Zuilen) 3553 CX, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.