Toeslagen zijn financiële bijdragen van de overheid voor de kosten van wonen, zorg en kinderen. Is uw huur, uw zorgpremie of de bijdrage voor kinderopvang te hoog om van uw inkomen te betalen? Dan kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, misschien een toeslag krijgen. Of u recht hebt op een of meer toeslagen hangt af van uw persoonlijke situatie.

De samenstelling van uw huishouden en het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner bepalen óf u een toeslag krijgt en hoe hoog die is. Twijfelt u of uw partner ook toeslagpartner is? Lees dan de informatie hierna onder Toeslagpartner. Met dit hulpmiddel kunt u per kalenderjaar stapsgewijs bepalen of u voor de toeslagen een toeslagpartner hebt.
 
Medebewoners
Voor de huurtoeslag telt ook het inkomen van sommige medebewoners mee. Een medebewoner is iemand die bij uw huishouden hoort en op uw adres is ingeschreven bij de gemeente. Het kan uw kind zijn, uw ouder of iemand anders die bij u woont. Van thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt in 2018 alleen het inkomen boven € 4.827 mee (€ 4.788 in 2017).
Verhuurt u een kamer, dan telt het inkomen van de huurder niet mee voor uw huurtoeslag. U moet de huurovereenkomst wel op papier zetten en de ingangsdatum van de huur er duidelijk bij vermelden.

Vermogen
Voor de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag geldt een vermogensgrens. Komt u boven deze grens, dan krijgt u geen toeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u zien hoeveel vermogen u mag hebben: Hoogte van mijn vermogen

 

 

Lees verder
 • Toeslagpartner

  Vraagt u een toeslag aan, dan wil de Belastingdienst van u weten of u een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner? Dan bepaalt het jaarinkomen van u beiden de hoogte van de toeslag. U krijgt de toeslag samen.

  Lees verder
 • Toeslag aanvragen

  Een toeslag vraagt u aan op de site van de Belastingdienst. Daar logt u met uw DigiD in op een persoonlijke webpagina: Mijn toeslagen. Op Mijn toeslagen kunt u later alle gegevens over uw toeslagen bekijken. Als u eenmaal toeslag ontvangt en aan de voorwaarden blijft voldoen, loopt de toeslag automatisch door in het volgende jaar. ​ Lees verder
 • Toeslag wijzigen

  U moet er zelf op letten of u aan de voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag blijft voldoen. Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of krijgt u een hoger loon? Dan kan die verandering gevolgen hebben voor uw toeslag. Lees verder
 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan er recht op huurtoeslag bestaan. Of u huurtoeslag krijgt en hoeveel hangt af van uw huurprijs,  inkomen en vermogen, leeftijd en woonsituatie.

  Lees verder
 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang voor ouders die werk en zorg combineren. Ook ouders die een traject naar werk volgen, een opleiding, of een verplichte inburgeringscursus kunnen kinderopvangtoeslag krijgen. Ouders die jonger zijn dan 18 jaar kunnen ook kinderopvangtoeslag krijgen.

  Lees verder
 • Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering, die voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht is. Is de premie voor de zorgverzekering in verhouding tot uw inkomen te hoog, dan kunt u een bijdrage krijgen als u aan de voorwaarden voor de zorgtoeslag voldoet. Lees verder
 • Kindgebonden budget

  Het kindgebonden budget is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Wie al huur, zorg of kinderopvangtoeslag ontvangt, krijgt er automatisch bericht over van de Belastingdienst. Wie geen toeslag ontvangt en/of voor het eerst kinderbijslag ontvangt, vraagt het kindgebonden budget zelf aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget: de alleenstaande-ouderkop.

  Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Toeslag en verblijfsrecht

  Een vreemdeling komt alleen in aanmerking voor toeslag als hij rechtmatig in Nederland verblijft. De Belastingdienst/Toeslagen gaat daarbij uit van de status die vermeld is in de Basisregistratie personen (BRP).

  Lees verder
 • Toeslag stopzetten

  Als uw situatie is veranderd, voldoet u misschien niet meer aan de voorwaarden voor een toeslag. Bent u er zeker van dat u geen recht meer heeft? Stop uw toeslag dan binnen vier weken via Mijn toeslagen. Lees verder
 • Toeslag terugbetalen

  De Belastingdienst/Toeslagen gaat uit van een schatting van uw jaarinkomen. De hoogte van uw toeslag is gebaseerd op die schatting en daarom krijgt u een voorschot op de toeslag. Uw definitieve recht wordt later berekend, als uw werkelijke jaarinkomen bekend is.

  Lees verder
 • Toeslag verrekenen

  De Belastingdienst/Toeslagen kan de toeslag die u teveel heeft ontvangen, verrekenen met de toeslag die u nu ontvangt. Heeft u nog geld tegoed van de Belastingdienst? Dan kan de Belastingdienst u voorstellen de toeslagschuld daarmee te verrekenen. U kunt ook zelf om verrekening met een teruggaaf vragen. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

Kijk ook bij...

8 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina