Vrijwilligersverzekering

kies uw wijk

De gemeente Utrecht heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in de stad. De verzekering is er ook voor ongedocumenteerden die zich als vrijwilliger inzetten.
De kosten voor deze 'Domstadpolis' worden betaald door de gemeente. Aanmelden is niet nodig.

De Domstadpolis, is bedoeld voor

  • vrijwilligers in georganiseerd verband (kijk hier wie dat zijn),
  • mantelzorgers die wekelijks minstens 8 uur zorg verlenen,
  • mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.

De polis dekt altijd de schade als er sprake is van een ongeval. De verzekering geldt tijdens het vrijwilligerswerk, de mantelzorg, stage of tegenprestatie én tijdens de reis ernaartoe en terug.
De Domstadpolis vergoedt alleen schade die niet al gedekt is door een andere verzekering. Andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilliger zelf afgesloten, gaan altijd voor.

Schade melden
Vrijwilligers kunnen terecht bij de organisatie waarvoor zij werken als zij schade hebben, of bij de gemeente. Mantelzorgers en anderen kunnen terecht bij de gemeente of de verzekeringsmaatschappij, in dit geval Centraal Beheer.
Soms weet een  gemeenteambtenaar niet dat mantelzorgers ook verzekerd zijn. Laat u niet wegsturen, maar vraag door! U kunt ook ondersteuning vragen bij de sociaal raadslieden in het buurtteam.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids