Studieschuld DUO

kies uw wijk

De terugbetalingsperiode van een opgebouwde studieschuld begint op 1 januari na de einddatum van de studiefinanciering. De eerste twee jaar ben je nog niet verplicht terug te betalen. Daarna los je je schuld, volgens de regels die gelden vanaf 2018, naar draagkracht in 35 jaar af. De aflosfase wordt verlengd als je tijdelijk niet hebt afgelost of als het inkomen van je partner buiten beschouwing is gelaten.

Studieschuld aflossen
Hoeveel je per maand moet aflossen op je studieschuld hangt af van je inkomen twee jaar vóór het jaar van aflossen. Dit is het peiljaar. Als je inkomen na het peiljaar is gedaald, kun je DUO vragen het peiljaar te verleggen naar een later jaar. Het (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van het peiljaar moet dan wel minstens 15% zijn gedaald. Als je alleenstaand bent en door de inkomensdaling een minimuminkomen hebt, kun je ook peiljaarverlegging vragen als je inkomen minder dan 15% is gedaald.

Op de site van DUO kun je zelf uitrekenen of je in aanmerking komt voor aflossen met een lager maandbedrag.

Restschuld
Als er na de aflosfase een restschuld overblijft, wordt deze automatisch kwijtgescholden. Onder voorwaarden kan ook de aanvullende beurs van de studieschuld worden kwijtgescholden.
Kijk voor alle informatie over het terugbetalen en online regelen van een studieschuld op duo/terugbetaler.

Boetes DUO voorkomen
Studenten bouwen vaak een een betalingsachterstand op nadat zij zijn gestopt met hun studie. De Nationale ombudsman heeft bij DUO gepleit voor meer informatie en een persoonlijkere aanpak bij betalingsachterstanden. Maar (oud)studenten kunnen zelf ook wat doen om achterstanden en boetes te voorkomen.

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.