Samenlevingscontract
In het samenlevingscontract heeft u vastgelegd welke afspraken er gelden als u uit elkaar gaat. U dient zich hier ook aan te houden. Een samenlevingscontract kunt u ook opstellen of wijzigen tijdens uw relatie.
Wanneer u wilt dat het contract rechtsgeldig is voor bijvoorbeeld het pensioenfonds dan dient u het samenlevingscontract vast te laten leggen bij een notaris.
In het samenlevingscontract kun je een verblijvingsbeding opnemen. Dit houdt in dat na het overlijden van de partner de gezamenlijke goederen naar de partner gaan.

Geen samenlevingscontract
Als u niets hebt vastgelegd zult u samen met uw partner alles moeten verdelen; de spullen, spaarrekeningen en eventuele schulden.
Indien u minderjarige kinderen heeft, moeten er over hen ook afspraken worden gemaakt. Zonder contract dient u er op dat moment samen uit te komen. Wanneer dat niet lukt kunt u altijd juridische bijstand vragen aan een mediator of advocaat.

 

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina