Psychische gezondheid

kies uw wijk
Psychische gezondheid

Wanneer u, of iemand die u kent, psychische problemen ervaart, is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt voor hulp. Afhankelijk van iemands persoonlijke situatie, behoeften en mogelijkheden zal de best passende ondersteuning worden gerealiseerd.

 • Hulp van professionals- De GGZ

  In Utrecht vindt u een aantal organisaties die gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bieden. Zij bieden uiteenlopende vormen van zorg aan mensen met psychische/psychosociale of psychiatrische problemen. Ook bestaan er organisaties die u kunnen ondersteunen bij praktische vragen zoals sociaal juridische vragen. Voor de meeste vormen van psychische ondersteuning is een verwijzing van de huisarts nodig.

  Lees verder
 • Vergoeding van psychische zorg

  Wanneer u psychische zorg nodig heeft, wilt u daardoor niet in de financiële problemen komen. Daarom is het heel belangrijk om te weten voor welke psychische zorg wordt vergoed, en welke niet. 

  Als u denkt psychische ondersteuning nodig te hebben, gaat u altijd eerst naar uw huisarts, behandelend arts of bedrijfsarts toe.

  Huisarts

  De huisarts biedt altijd de eerste zorg, dat valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Soms schakelt de huisarts een 'praktijkondersteuner geestelijke gezondheid' (POH-GGZ) in. Deze hulp valt ook onder uw basisverzekering (dus geen eigen risico).

  Indien de huisarts of POH-GGZ denkt dat er meer hulp nodig is, regelt hij/zij een verwijzing naar een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Als u wordt verwezen, valt dit onder uw basisverzekering maar moet u voor deze behandelingen altijd uw eigen risico betalen aan uw zorgverzekeraar.

   Welke hulp

  De huisarts kan u verwijzen voor 2 vormen van hulp:

  • De basis GGZ of de
  • Gespecialiseerde GGZ

  Heeft u lichte tot matige psychische problemen dan wordt u naar de Basis GGZ verwezen. Deze behandelingen kunnen zijn: gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater of een vorm van e-Health (ondersteuning via het internet) of een combinatie van beide.

  Als u een zware, ingewikkelde psychische aandoening heeft dan wordt u verwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

   Vergoedingen

  Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering maar dan moet er wel voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  •Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.

  •Verwijzing moet gebeuren via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor mensen met een verstandelijke beperking.

  •In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

  •Een verwijzing is één jaar geldig

  •Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig (tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken).

  Het kan zijn dat u hulp krijgt van een GGZ organisatie waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft. Dit kan financiële consequenties hebben. U kunt altijd contact op nemen met uw zorgverzekeraar om uw persoonlijke situatie te bespreken.

   

   

Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

113 Zelfmoordpreventie

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   020 3113883 (algemeen)
 • e-mail  
 • website   https://www.113.nl/
 • adres   ,
 • telefoon   088 358 92 92
 • e-mail  
 • website   https://www.i-psy.nl/
 • adres   Giessenplein 59H 3522 KE, Utrecht
 • telefoon   030 230 85 10
 • e-mail   info@indigo.nl
 • website   www.indigo.nl
 • adres   Kaap Hoorndreef 48 3563 AV, Utrecht
 • telefoon   088-0104480
 • e-mail   contactteam@mentaalbeter.nl
 • website   www.mentaalbeter.nl
 • adres   Burg. Verderlaan 17 3544 AD, Utrecht
 • telefoon   030- 2990038
 • e-mail  
 • website   www.noagg.nl
 • adres   Kaap Hoorndreef 26 3563 AT, Utrecht
 • telefoon   Voor aanmelding en informatie: 0900- 2357797 Vestiging Utrecht: 088 357 22 67
 • e-mail  
 • website   http://www.psyq.nl/
 • adres   Giessenplein 59 C/D 3522 KE, Utrecht

Vind-een-therapeut.nl

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

WachtVerzachter

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088 7878857
 • e-mail   info@wachtverzachter.nu
 • website  
 • adres   ,
 • telefoon   088 6463319
 • e-mail   utrecht@mindfit.nl
 • website   www.mindfit.nl
 • adres   Niasstraat 6 3531 WP, Utrecht
 • telefoon   088 6463319
 • e-mail   utrecht@mindfit.nl
 • website   www.mindfit.nl
 • adres   Amsterdamsestraatweg 646 3555 HX, Utrecht

Steunpunt Zelfregie & Herstel Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 2369320
 • e-mail   steunpunt@zelfregie-herstel.nl
 • website   www.zelfregie-herstel.nl
 • adres   Kaatstraat 18 3513 BK, Utrecht

Jellinek Preventie

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   Jellinek Advieslijn: 088 – 505 1220, elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00.
 • e-mail  
 • website   https://www.jellinek.nl/over-jellinek/organisatie/jellinek-preventie/
 • adres   ,
 • telefoon   088-755 55 55
 • e-mail   info@umcutrecht.nl
 • website   www.umcutrecht.nl
 • adres   Heidelberglaan 100 3584 CX , Utrecht
 • telefoon   (030) 230 85 85
 • e-mail  
 • website   www.altrecht.nl
 • adres   ,

Dokter Bosman (volwassenen)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088 - 226 78 10
 • e-mail  
 • website   www.dokterbosman.nl
 • adres   Kaap Hoorndreef 38A 3563 AV, Utrecht
 • telefoon   030 236 10 95
 • e-mail   voordeur@lister.nl
 • website   https://www.lister.nl/
 • adres   Furkaplateau 15 3524 ZH , Utrecht
 • telefoon   06 46 60 79 99
 • e-mail   info@zorg-meesters.nl
 • website   www.zorg-meesters.nl
 • adres   Ambachtstraat 2 3512 ES , Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.