Dit is Mantelzorg

kies uw wijk

Zorgen voor een ander is niet altijd even gemakkelijk. Er kunnen zich dan allerlei vragen en problemen voordoen. Hoe krijg ik tijd voor mezelf? Hoe lossen andere mantelzorgers bepaalde knelpunten op? Kom ik in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming? In dit gedeelte van U Gids vindt u waar u met deze en talloze andere vragen terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

  • Definitie Mantelzorg

    De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg: 'Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.' Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, iemand met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, een vriend of kennis.

  • Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

    Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak met elkaar verward. Toch zijn het twee verschillende soorten zorg: Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken