Humanitas Utrecht-Stad

Humanitas biedt verschillende activiteiten aan, zoals Maatjes Slachtoffers Mensenhandel, Thuisadministratie, Steun bij Rouw (verschillend aanbod), Taalmaatjes, Studiemaatjes en Vriendschappelijk huisbezoek


Vriendschappelijk Huisbezoek:
Bijna een kwart van alle Nederlanders voelt zich eenzaam; vaak zijn dat ouderen doordat hun sociale netwerk steeds kleiner wordt. Soms zijn het mensen die door ziekte of door een verhuizing niet in staat zijn om contacten aan te gaan en te onderhouden.Het project Vriendschappelijk Huisbezoek werkt met een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij gaan wekelijks of tweewekelijks langs bij mensen die graag bezoek willen krijgen. Overdag, 's avonds of in het weekeinde. Ze drinken een kopje koffie of thee, maken een praatje of als iemand dat wil, een wandelingetje.  Mensen zijn blij met iemand die even tijd voor hen heeft. Soms komen er verhalen van vroeger op tafel en kan het hart even gelucht worden. Dit steuntje in de rug kan van grote betekenis zijn voor iemand die zich eenzaam voelt. De groep vrijwilligers wordt goed opgeleid en ondersteund.
In de wijk Leidsche Rijn is er een speciaal huisbezoek project gestart voor 75+-ers. Zowel de deelnemer als de vrijwilliger zijn beide 75+ en komen uit de wijk Leidsche Rijn. 
Meer info via vhb.utrecht@humanitas.nl

Steun bij Rouw:
Humanitas "Steun bij rouw" begeleidt mensen die iemand aan de dood hebben verloren. Dat gebeurt door individuele begeleiding aan huis en door het organiseren van lotgenotengroepen voor 55-plussers. De begeleiding is in handen van ervaringsdeskundigen en goed getrainde vrijwilligers. Meer info via sbr.utrecht@humanitas.nl.

Overige Maatjesprojecten:

Studiemaatjes: studiemaatjes.utrecht@humanitas.nl 

Slachtoffers van mensenhandel: msm.utrecht@humanitas.nl

Taalmaatjes: taalmaatjes.utrecht@humanitas.nl

Thuisadministratie: thuisadministratie.utrecht@humanitas.nl


Adres
Christiaan Krammlaan 2 
3571 AX Utrecht
Telefoon
030 252 40 30  
E-mail
utrecht@humanitas.nl 
Website
www.humanitas.nl/afdeling/utrecht 
Locatie op de kaart

Humanitas Utrecht-Stad

Bekijk de pagina op UGids
  • telefoon   030 252 40 30
  • e-mail   utrecht@humanitas.nl
  • website   www.humanitas.nl/afdeling/utrecht
  • adres   Christiaan Krammlaan 2 3571 AX, Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.