Medehuurder

kies uw wijk

De term medehuur is belangrijk bij het bepalen wie de woning mag blijven huren wanneer de samenwonenden uit elkaar gaan. Van medehuur is sprake als er meerdere namen op het huurcontract staan. Een medehuurder heeft dezelfde rechten als een huurder.

Samenwonenden zijn niet automatisch beiden officieel huurder. Indien het contract op naam van één van beiden staat, kan de ander een verzoek tot medehuur doen aan de verhuurder. Als de verhuurder instemt dan wordt de ander op het huurcontract bijgeschreven. Als de verhuurder niet binnen 3 maanden instemt, kan de kantonrechter het verzoek toewijzen als:

  • De ander al minimaal 2 jaar zijn hoofdverblijf heeft in de woning (bijv. ingeschreven staat op dat adres) en in die tijd een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder heeft gevoerd. Ouders en kinderen vallen hier niet onder tenzij het kind na zijn 35e of 40e nog bij zijn ouders thuis woont.
  • de ander genoeg inkomen heeft om de huur eventueel alleen te kunnen betalen.
  • Het doel niet is om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat bekend is dat de hoofdhuurder verhuisplannen heeft.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken