Huurwoningen

kies uw wijk
Huurwoningen

In dit onderdeel van U Gids vindt u informatie over huurwoningen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te huren. Daarnaast vindt u informatie over uw rechten en plichten bij het huren van een woning.

 • Sociale huurwoning zoeken

  Een sociale huurwoning is een woning waarvan de huur onder de huurliberalisatiegrens ligt bij de start van de huur. In 2019 ligt deze grens op meer dan 720,42 euro. Wanneer de huur lager is dan dit bedrag dan kunt u mogelijk huurtoeslag ontvangen, geldt er een maximum huurprijs, maximale huurverhoging en kan de huurcommissie ingeschakeld worden. Voor vrije sectorwoningen geldt dit allemaal niet. Om een in Utrecht een sociale huurwoning te zoeken moet je ingeschreven staan bij WoningNet. WoningNet verzamelt alle woningen die vrij komen en biedt deze aan. Hoe langer je ingeschreven staat hoe groter de kans op een huurwoning. Ons advies is daarom om direct in te schrijven wanneer de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.

  Lees verder
 • Particuliere huurwoning zoeken

  Wanneer u niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning zijn er ook particuliere huurwoningen beschikbaar. Dit wordt ook wel een vrije sector huurwoning genoemd. Particuliere huurwoningen zijn vaak duurder dan sociale huurwoningen en vaak heeft u dan geen recht op huurtoeslag.

  Lees verder
 • Urgentie

  Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod. Een urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke situaties toegekend, in het geval dat iemand niet zelf zijn huisvestingsprobleem kan oplossen en buiten zijn schuld in de problemen is gekomen.

  Lees verder
 • Woningruil

  Een andere manier om aan een woning te komen is woningruil.

  Lees verder
 • Huurovereenkomst

  In een huurovereenkomst staan afspraken (rechten en verplichtingen) tussen de huurder en de verhuurder van een woning. De verhuurder heeft twee hoofdverplichtingen: de woning ter beschikking stellen aan de huurder en de woning onderhouden. De belangrijkste verplichtingen van de huurder zijn: de huur op tijd betalen en de woning als een goed huurder gebruiken. Dit laatste betekent kleine reparaties uitvoeren en anderen geen overlast bezorgen.

  Lees verder
 • Huurprijs

  De huurprijs van een woning bestaat vaak uit kale huur (voor gebruik van de woning) en servicekosten (voor extra diensten of leveringen, zoals schoonmaak of elektriciteit gezamenlijke ruimtes).

  Lees verder
 • Medehuurder

  De term medehuur is belangrijk bij het bepalen wie de woning mag blijven huren wanneer de samenwonenden uit elkaar gaan. Van medehuur is sprake als er meerdere namen op het huurcontract staan. Een medehuurder heeft dezelfde rechten als een huurder. Lees verder
 • Onderhuur

  Er bestaan twee soorten onderhuur. Onderhuur van een gehele woning en onderhuur van een kamer van een woning waar de hoofdhuurder zelf ook woont.

  Lees verder
 • Onderhoud

  Wanneer u een woning huurt moet deze ook onderhouden worden. Wat zijn uw verplichtingen als huurder en wat moet de verhuurder onderhouden?

  Lees verder
 • Einde huurovereenkomst

  De huurovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen:

  Lees verder
 • Oplevering huurwoning

  De huurder moet de woning opleveren in dezelfde staat als bij het begin van de huurovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is de opnamestaat, een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur. Gebreken die daarna zijn ontstaan, moet de huurder herstellen. Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn aangebracht, mogen blijven zitten. Lees verder
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Huurteam Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   085 - 2734933
 • e-mail   info@huurteam-utrecht.nl
 • website   www.huurteam-utrecht.nl
 • adres   ,
 • telefoon   0900 - 260 00 60 ma t/m vrij van 8:00 tot 17:00
 • e-mail  
 • website   http://www.woningnetregioutrecht.nl/
 • adres   ,

Het Vierde Huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0294 - 299 400
 • e-mail   info@hetvierdehuis.nl
 • website   www.hetvierdehuis.nl
 • adres   ,
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.