Oplevering huurwoning

kies uw wijk

De huurder moet de woning opleveren in dezelfde staat als bij het begin van de huurovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is de opnamestaat, een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur. Gebreken die daarna zijn ontstaan, moet de huurder herstellen. Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn aangebracht, mogen blijven zitten.

Bij het opleveren van de woning vindt meestal een voorinspectie plaats, waarbij de huurder de gelegenheid krijgt om de woning in goede staat te brengen. Als dit bij de eindinspectie niet gedaan is, mag de verhuurder de kosten van herstel aan de huurder doorberekenen. Als geen voorinspectie heeft plaatsgevonden mag de verhuurder enkel materiaalkosten in rekening brengen.

 

Als er geen opnamestaat gemaakt is, moet de verhuurder aantonen dat de opleverstaat van de woning afwijkt van de staat bij aanvang van de huur. Kleine herstellingen, zoals een niet functionerende deurbel, moeten wel gedaan worden. Als de verhuurder het hier niet mee eens is, moet hij bewijzen dat de woning in betere staat was bij aanvang van het contract.

Als het huurcontract voor 1 augustus 2003 is afgesloten en er is geen opnamestaat aanwezig, moet u er van uitgaan dat de woning bij het begin van het contract in goede staat was. U moet de woning dan ook in goede staat opleveren (behalve normale slijtage).

 

Voor veranderingen aan de woning die door de huurder zijn aangebracht, geldt:

-dat ze meegenomen mogen worden bij vertrek. Wel moet de woning onbeschadigd en in oorspronkelijke staat achtergelaten worden.

-dat ze mogen blijven zitten, indien met schriftelijke toestemming van de verhuurder aangebracht

-een vergoeding van de verhuurder mogelijk is als de verbeteringen in de woning blijven én de verhuurder voordeel opleveren (kostenbesparing of hogere huur mogelijk) én de huurder de kosten nog niet (volledig) heeft kunnen terugverdienen.

-dat overname van roerende zaken (die niet vastzitten aan de woning) door een volgende huurder mogelijk is. Deze is daartoe niet verplicht. De nieuwe huurder wordt daarmee verantwoordelijk voor verwijdering bij vertrek.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken