Onderhoud

kies uw wijk

Wanneer u een woning huurt moet deze ook onderhouden worden. Wat zijn uw verplichtingen als huurder en wat moet de verhuurder onderhouden?

Klein en dagelijks onderhoud
 
Het klein en dagelijks onderhoud moet de huurder zelf uitvoeren en betalen, voor zover er weinig kosten aan verbonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn het ontluchten van de c.v.-installatie, het binnen schilderwerk en het ontstoppen van de gootsteen. Een uitgebreid overzicht van onderhoudstaken en voor wiens rekening ze komen is te vinden op de site van de rijksoverheid.

De verhuurder kan een servicecontract aanbieden, waarbij de verhuurder de reparatie van (bepaalde) kleine reparaties overneemt. De kosten daarvan mag hij dan doorberekenen in de servicekosten. 

Groot onderhoud

De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de woning en het verhelpen van gebreken, zoals het verhelpen van lekkages of het buitenschilderwerk. De kosten hiervoor komen voor rekening van de verhuurder. De huurder betaalt hier elke maand huur voor. De huur mag alleen verhoogd worden voor verbeteringen aan de woning, zoals het plaatsen van c.v. of een ligbad. Dit zijn zaken waardoor het woongenot wordt verbeterd. Dit kan alleen met wederzijds goedvinden en is aan regels gebonden.

De huurder is verplicht klachten over het onderhoud zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder, om de schade te beperken. Aan te raden is om dit schriftelijk te doen, zodat achteraf duidelijk is wanneer de klachten zijn ontstaan en dat de huurder de klacht gemeld heeft. De huurder is namelijk aansprakelijk voor de schade die ontstaat door niet of te late melding. Een voorbeeldbrief voor melding onderhoudsgebreken is te vinden op de site van de huurcommissie.

Ook dient de huurder medewerking te verlenen als de verhuurder onderhoud of een reparatie wil uitvoeren.
Indien de verhuurder de door de huurder gemelde onderhoudsgebreken niet binnen 6 weken verhelpt, kan de huurder verschillende acties ondernemen:

  • tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de huurcommissie
  • tijdelijk de huur niet betalen,
  • een klacht indienen bij de gemeente,
  • een procedure starten bij de rechter,
  • zelf onderhoud uitvoeren op kosten van de verhuurder of de rechter inschakelen bij een vrije sector woning.  

Woningaanpassing

Om aanpassingen aan de woning te doen heeft de huurder schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. De verhuurder moet binnen 8 weken reageren op een verzoek tot woningaanpassing. Hij moet toestemming geven voor veranderingen die de verhuurbaarheid niet schaden en geen waardedaling van de woning tot gevolg hebben. Indien de verhuurder geen toestemming geeft, kan de rechter vervangende toestemming geven.

Alleen voor kleine veranderingen aan de woning, die bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan gemaakt kunnen worden, is geen toestemming vereist.

Veranderingen moeten deskundig uitgevoerd worden. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade zolang hij zelf in de woning woont. Bij verhuizing hoeven veranderingen waarvoor de verhuurder toestemming heeft verleend, niet ongedaan gemaakt te worden. Er kan een vergoeding gevraagd worden aan de verhuurder als de waarde van de woning is gestegen.

Meer informatie kunt u hier lezen.

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met U Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken