Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar waarin u (soms plotseling) geen dak boven uw hoofd heeft. In Utrecht zijn er verschillende vormen van opvang. Voor bepaalde woonvoorzieningen en woonbegeleiding (die vallen onder de WMO) is de Regionale Toegang (voorheen de Brede Centrale Toegang) verantwoordelijk voor de instroom. Zij verzorgen zelf geen zorg maar zien toe op de instroom. De kosten van opvang vallen vaak onder de WMO. Hiervoor kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Soms moet u ook aan de organisatie betalen voor de kosten van de opvang. Deze kosten verschillen per opvang.

De Regionale Toegang gaat over de toewijzing voor het zogeheten 'beschermd wonen' en ook over de Maatschappelijke Opvang. De Regionale Toegang is te bereiken via 030 2863302 of via regionaletoegang@utrecht.nl.

Lees verder
 • Crisisopvang

  Het kan voorkomen dat u opeens geen dak meer boven uw hoofd heeft of dakloos dreigt te raken. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals financiële problemen of huiselijk geweld. Er zijn verschillende voorzieningen die opvang bieden aan mensen die in een crisissituatie verkeren. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Dag/Nachtopvang

  Er bestaan verschillende soorten opvang waar u een overdag of 's nachts kunt verblijven. Zo zijn er 'huiskamers' waar u overdag kunt verblijven. Nachtopvang is slaapopvang waar er soms ook de mogelijkheid is om te douchen en ontbijten. Bekijk de aanbieders
 • Langdurige opvang

  Langdurige opvang, ook wel voltijd opvang genoemd is opvang voor een langere periode. Dit kan gaan om dagen of maanden. In deze tijd wordt er toegewerkt naar zelfstandig functioneren. Het uiteindelijke doel is altijd zelfstandig wonen (mogelijk met begeleiding aan huis). Bekijk de aanbieders
 • Hulp bij opvang/dakloos

  Er bestaan verschillende organisaties in Utrecht die mensen ondersteunen wanneer zij dakloos zijn en opvang nodig hebben. Natuurlijk bieden de organisaties die opvang aanbieden ook begeleiding. Dit zijn organisaties die niet perse een plek aanbieden maar wel hulp bij opvang/dakloosheid. Bekijk de aanbieders
 • Specifieke opvang voor (ex-) gedetineerden

  Wanneer iemand net uit detentie komt of in de laatste fase van zijn straf zit, heeft hij/zij soms praktische hulp nodig om zijn leven weer op te starten. Hierbij kan begeleiding soms gewenst zijn. Bekijk de aanbieders
 • Specifieke opvang voor jongeren

  In Utrecht is er specifieke opvang voor jongeren van 18 - 23 jaar. Bekijk de aanbieders
 • Specifieke opvang voor mannen

  In Nederland worden ook mannen mishandeld. Dit is nog vaak een taboe omdat gedacht wordt dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn van geweld. Omdat mannenmishandeling wél voorkomt, bestaat er specifieke hulp voor deze slachtoffers. Bekijk de aanbieders
 • Specifieke opvang voor ongedocumenteerden

  Wanneer iemand geen verblijfstatus heeft, heeft hij ook geen recht op opvang. Er zijn verschillende organisaties die deze mensen wel een plek kunnen bieden. Bekijk de aanbieders
 • Specifieke opvang voor vrouwen

  Deze opvang is met name bedoeld voor eerste noodhulp. De vrouwenopvang is bedoeld voor vrouwen (met of zonder kinderen) die hun huis hebben verlaten vanwege huiselijk geweld. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina