Zoeken

Filters

Sorteren

Thema

U heeft gezocht op het woord zorg,zorg

Gevonden pagina's: 302.

 • Zorg voor ongedocumenteerden

  wanneer een vreemdeling zorg nodig heeft, moet hij die zelf betalen. heeft hij daar de middelen niet voor, dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen bij het cak. welke regels gelden en hoe dit in zi...

 • Zorghotel

  in welke situatie kunt u kiezen voor een zorghotel? - herstel / revalidatie na een operatie in het ziekenhuis - overbruggingszorg- tijdelijke ontlasting van mantelzorgers - vakantie met zorg of de zor...

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  wilt u weten of u met uw zorgvraag bij het ciz moet zijn? er bestaat een handige webchecker waar u stap voor stap uw informatie invoert. aan de hand daarvan geeft de checker aan waar u de zorg het bes...

 • Collectieve zorgverzekering gemeente Utrecht

  ieder jaar kunt u met ingang van 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekering. in november krijgt u van uw huidige zorgverzekering een aanbod. vergelijk de verzekering die u heeft dan met de ...

 • Zorgkantoor Zilveren Kruis - PGB

  zilveren kruis zorgkantoor heeft kennis van alles wat met de wlz-zorg te maken heeft: zij voert de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit en geeft informatie over het beheer van een pgb. als u ee...

 • Zorgtoeslag

  voorwaardenom zorgtoeslag aan te vragen moet u de nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben of eu-onderdaan zijn. meer over de voorwaarden leest u op de website van de belast...

 • Zorgen voor je familie

  sommige jonge mantelzorgers doen thuis zoveel dat de ouders eigenlijk niet meer zonder hun hulp kunnen. de rollen zijn dan omgedraaid: het kind zorgt voor de ouders terwijl dat eigenlijk andersom zou ...

 • Respijtzorg: de zorg tijdelijk overdragen

  mezzo, landelijke organisatie voor mantelzorg, heeft een website met een respijtwijzer gemaakt.

 • Tijdelijk verblijf buitenshuis in verband met zorg

  wanneer komt u in aanmerking? voor kortdurende eerstelijns zorg komt u in aanmerking wanneer u zorg nodig heeft die uw huisarts u thuis niet kan bieden. bijvoorbeeld omdat er specifieke apparatuur of ...

 • Zorg in huis

Filters

Bron

U heeft gezocht op het woord zorg,zorg

Gevonden pagina's: 1.

 1. Wat is de Wet langdurige zorg? - CIZ

  Lees meer

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.