Wilt u weten of u met uw zorgvraag bij het CIZ moet zijn? Er bestaat een handige webchecker waar u stap voor stap uw informatie invoert. Aan de hand daarvan geeft de checker aan waar u de zorg het beste kunt aanvragen.

Als u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen zes weken een besluit per brief. Wanneer u een positief besluit heeft ontvangen, wordt het zorgkantoor geïnformeerd. Voor Utrecht is dat zorgkantoor Zilveren Kruis. Het zorgkantoor kan u helpen bij de keuze over hoe u de zorg wilt ontvangen, thuis of in een instelling.

Zorgprofiel

Het CIZ stelt een zorgprofiel vast. Daarin wordt beschreven aan welke zorg u behoefte heeft en welke zorg noodzakelijk is. Dit biedt ruimte om de zorg te kiezen die aansluit bij uw zorgbehoefte en wensen. De Wlz biedt verschillende mogelijkheden ter ondersteuning: een pgb (persoonsgebonden budget) of zorg in natura.

PGB

Het pgb is een bedrag om zelf uw zorgverleners in te huren. Ook kunt u met het pgb hulpmiddelen aanschaffen en voorzieningen inzetten. 

U bepaalt zelf:

• wie u komt helpen
• wanneer iemand u komt helpen
• wat deze persoon precies doet

Keuzevrijheid binnen PGB

Het voordeel van een pgb is dat u niet afhankelijk bent van het aanbod van zorgaanbieders en de keuzes die zij voor u maken. U hebt de vrijheid om zelf te bepalen wie uw zorgverlener wordt en op welke momenten u de zorg wilt ontvangen. Als u meer invloed wilt hebben op de zorg die u ontvangt, is een pgb misschien ook iets voor u. Omdat u bijvoorbeeld iemand in uw omgeving kent die de zorg kan leveren. Of omdat u het liefst zelf beslist wanneer u zorg nodig hebt.

PGB en verantwoordelijkheid

Zelf regelen betekent dat u ook zelf stappen moet ondernemen om de hulp in te kopen. Er zit dus wel werk en verantwoordelijkheid aan vast. U moet de administratie bijhouden en een overeenkomst aangaan met de zorgverlener.

Sinds 2015 krijgen mensen met een PGB het niet meer op hun eigen rekening maar gaat de betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt ook wel 'trekkingsrecht' genoemd. De SVB moet nog wel opdracht krijgen om de zorgverlener te betalen.

Voor meer informatie over het PGB: http://www.pgb.nl/

Zorg in natura

Zorg in natura betekent dat de nodige zorg aangeboden wordt door een instelling. U kunt dan dus niet zelf beslissen wie er bij u thuis komt. Vanuit de Wet langdurige zorg bestaan verschillende mogelijkheden van zorg.

Een combinatie van een pgb en zorg in natura is ook mogelijk.

Wilt u meer duidelijkheid over uw situatie, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die u de hulp biedt. Als u nog geen zorg heeft, maar die wel wilt aanvragen, kunt u ook kijken op www.regelhulp.nl. 

Eigen bijdrage

Als u zorg ontvangt vanuit de WLZ betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze wordt berekend en geïncasseerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage hier berekenen.

Lees verder
 • CIZ

  Aanbieder

  • CIZ Utrecht
   Adres
   Europalaan 100 
   3526 KS Utrecht
   Telefoon
   088 789 10 00 
   E-mail
   info@ciz.nl 
   Website
   www.ciz.nl 
 • CAK

  Aanbieder

 • Per Saldo (PGB)

  Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. U kunt bij Per Saldo terecht voor informatie en advies.

  Leden krijgen antwoord op maat, niet-leden een eenmalig advies. Verder komt Per Saldo op voor de collectieve belangen van budgethouders, bij overheid en instanties, landelijk en lokaal.

  Per Saldo geeft een online Hulpgids uit met per regio namen en adressen van hulpverleners en hulpverlenende organisaties (www.persaldohulpgids.nl). Per Saldo geeft cursussen over het pgb. Het basislidmaatschap is € 47,- per jaar. Er zijn verschillende lidmaatschappen en abonnementen.

  Aanbieder

  • Per Saldo (PGB)
   Adres
   Churchilllaan 11 
   3527 GV Utrecht
   Telefoon
   0900 742 48 57 (€0,20 p/m) 
   E-mail
   www.pgb.nl/e-mail-formulier 
   Bereikbaar op
   maandag t/m donderdag van 10.00-17.00 uur 
   Website
   www.pgb.nl 
 • Zorgkantoor Zilveren Kruis

  Het zorgkantoor regelt de financiering van de zorg die u via de Wet langdurige zorg ontvangt.

  Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft kennis van alles wat met de Wlz-zorg te maken heeft:

  • Zij voert de regeling PersoonsGebonden Budget (PGB) uit en geeft informatie over het beheer van een PGB.
  • Als u een indicatie heeft in zorg-in-natura, dan wijst het Zorgkantoor zorg toe aan de zorgaanbieder van uw voorkeur. Mocht u nog geen keuze gemaakt hebben, dan kunt u hier advies over krijgen.
  • Voor mensen die een indicatie hebben in zorg-in-natura, wordt zorg ingekocht. Het Zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgaanbieders. Hierin staan afspraken over soort, omvang, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg. Er wordt overlegd met betrokken partijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

  Aanbieder

2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina