De hulp van de gemeente is altijd aanvullend op wat u zelf kunt doen. De gemeente neemt uw verantwoordelijkheden niet over.

Met hulp van de gemeente kunt u:

• zich zelfstandig redden in huis
• zelfstandig de deur uitgaan
• gebruik maken van vervoer
• andere mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen

U kunt via de website van de gemeente een gesprek aanvragen. Voor hulp bij vervoer en zelfstandig wonen krijgt u een gesprek met een medewerker van de Gemeente Utrecht. Voor hulp bij huishouden, ondersteuning, begeleiding en dagbesteding krijgt een gesprek met uw buurtteam.

Wanneer er wordt besloten dat u recht heeft op ondersteuning vanuit de WMO krijgt u een indicatie. Een indicatie is een besluit waarin staat wat voor zorg u krijgt en voor hoeveel uur per week. U kunt de zorg op twee manieren krijgen; via een Persoons Gebonden Bugdet (PGB) of via Zorg in Natura. Hieronder kunt u hier meer over lezen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het PGB is een bedrag om zelf uw zorgverleners mee in te kopen. Ook kunt u met het PGB hulpmiddelen aanschaffen en voorzieningen realiseren.

Met een PGB bepaalt u zelf:

• wie u komt helpen
• wanneer iemand u komt helpen
• wat deze hulp precies doet

Keuzevrijheid binnen PGB

Het voordeel van een PGB is dat u niet afhankelijk bent van het aanbod van zorginstellingen en de keuzes die zij voor u maken. U hebt de vrijheid om zelf te bepalen wie uw zorgverlener wordt en op welke momenten u de zorg wilt ontvangen. Als u meer invloed wilt hebben op de zorg die u ontvangt, is een PGB misschien ook iets voor u. Omdat u bijvoorbeeld iemand in uw omgeving kent die de zorg kan leveren. Of omdat u het liefst zelf beslist wanneer u zorg nodig hebt.

PGB en verantwoordelijkheid

Zelf regelen betekent dat u ook zelf stappen moet ondernemen om de hulp in te kopen. Hier zitten het nodige werk en verantwoordelijkheden aan vast. U dient zelf de administratie bij te houden en een overeenkomst aan te gaan met de zorgverlener.

Sinds 2015 krijgen mensen met een PGB het budget niet meer op hun eigen rekening gestort, maar verloopt de betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt ook wel het 'trekkingsrecht' genoemd. De SVB moet nog wel opdracht krijgen om de zorgverlener te betalen.

Meer informatie over het PGB vindt u hier.

Zorg in Natura

Zorg in natura betekent dat de nodige zorg geboden wordt door een organisatie. U kunt dan dus niet zelf beslissen wie er bij u thuis komt.

Eigen bijdrage

Als u zorg ontvangt vanuit de WMO betaalt u vaak een eigen bijdrage. Voor het gebruik van hulpmiddelen betaalt u voor een rolstoel en regiotaxi pasje geen eigen bijdrage. U betaalt de regiotaxi de gemaakte kosten voor de reis. De eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage is niet voor iedereen hetzelfde. Deze hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage hier berekenen. Let op: Voor beschermd wonen heeft u een indicatie vanuit de WMO nodig maar moet u de berekening van de eigen bijdrage WLZ toepassen.

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina