Als u een conflict met iemand heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

 • Onderling overleg

  Over het algemeen is het verstandig om in te zetten op een onderlinge oplossing; een onderlinge oplossing is immers vaak het snelst en goedkoopst. Zeker wanneer u in de toekomst nog met de andere partij te maken krijgt, kan het van belang zijn te voorkomen dat het uit de hand loopt. De kans op een onderlinge oplossing is groter als uw inzet realistisch is. Laat u dus goed voorlichten over de achtergrond van uw probleem en uw rechtspositie. Let op: in sommige conflicten moeten tijdig de juiste stappen genomen worden en moet dus niet teveel tijd genomen worden voor onderling overleg. In conflicten met de overheid moet bijvoorbeeld vaak op tijd bezwaar gemaakt worden. In spoedeisende zaken kan een voorlopig oordeel gevraagd worden bij een rechter.
 • Bemiddeling (mediation)

  Als het van belang is goed contact te houden maar onderling overleg stroef verloopt, kan bemiddeling door een onafhankelijke derde uitkomst bieden. Soms bestaat de mogelijkheid een bemiddelaar van een brancheorganisatie of klachtfunctionaris in te schakelen maar er bestaan ook zelfstandige bemiddelaars; Mediators. Het beroep van mediator is niet beschermd dus kijk bij het inschakelen altijd goed naar achtergrond en kwalificaties. De Mediatorsfederatie Nederland (MFN) is een beroepsorganisatie van mediators. Aangesloten mediators moeten aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn na te lezen op de website van de MFN en er kan ook gezocht worden op mediator per specialisatie en vestigingsplaats. Onder voorwaarden kan recht bestaan op gesubsidieerde rechtsbijstand zodat alleen een vaste eigen bijdrage verschuldigd is. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Hulp en advies

  Als u er ook met achtergrondinformatie niet uitkomt of niet zeker weet of de gevonden informatie ook op uw situatie van toepassing is, zijn er organisaties die u kunnen helpen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Advocaat en gesubsideerde rechtsbijstand

  Ingewikkelde procedures kunnen niet alleen op de inhoud maar ook op fouten in de procedure verloren worden. Advocaten zijn specialisten in procesrecht. Lees hieronder meer over hulp van een advocaat en de kosten die daarmee samenhangen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Rechtspraak, geschilbeslechting en handhaving

  Wanneer onderling geen oplossing kan worden gevonden, bestaat vaak de mogelijkheid een bindend oordeel te vragen over de situatie. Dit kan via de rechter maar vaak zijn er ook goedkopere laagdrempeligere mogelijkheden. Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht een onafhankelijke klachtencommissie in het leven te roepen. Veel bedrijven zijn door lidmaatschap van een brancheorganisatie gebonden aan de uitspraak van een geschillencommissie. De meeste toezichthouders behartigen alleen collectieve belangen maar als de openbare veiligheid in het geding is en een bestuurs- of strafrechtelijke norm overschreden is, kunt u respectievelijk de overheid of politie verzoeken in te grijpen doormiddel van handhaving. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina