Rechtspraak, geschillencommissies en handhaving

kies uw wijk

Wanneer onderling geen oplossing kan worden gevonden, bestaat vaak de mogelijkheid een bindend oordeel te vragen over de situatie. Dit kan via de rechter maar vaak zijn er ook goedkopere laagdrempeligere mogelijkheden. Sommige organisaties, zoals zorgaanbieders, zijn wettelijk verplicht een onafhankelijke klachtencommissie in het leven te roepen. Veel bedrijven zijn door lidmaatschap van een brancheorganisatie gebonden aan de uitspraak van een geschillencommissie. De meeste toezichthouders behartigen alleen collectieve belangen maar als het om overheidsregels of de openbare veiligheid gaat, kan de overheid of politie verzocht worden in te grijpen door middel van handhaving.

Rechtspraak

In vrijwel iedere zaak kan een rechter om een bindend oordeel gevraagd worden. De rechter kan na bezwaar een bestuursrechtelijk besluit vernietigen, een contract ontbinden, een rechtsverhouding tussen personen of goederen vaststellen, of iemand veroordelen iets te doen of te laten. Een oordeel van een rechter is nodig om bijvoorbeeld beslag te kunnen leggen, huur van een woonruimte te ontbinden of een ontslag aan te vechten. Voor alle procedures zijn griffierechten verschuldigd; een soort administratiekosten van de rechtbank die voldaan moeten worden voordat de zaak in behandeling wordt genomen.

Afhankelijk van de soort procedure begint deze met bijvoorbeeld een beroepschrift, dagvaarding of verzoekschrift. Op de site van de rechtspraak staat per soort procedure uitgelegd hoe u een procedure start of hoe u zich verweert.

De kosten van een procedure kunnen bestaan uit:

 • Deurwaarderskosten; De meeste civiele procedures zijn dagvaardingsprocedures. De eiser zal dan een deurwaarder moeten inschakelen om de andere partij te dagvaarden. Kosten: ongeveer €80. Precieze tarieven zijn terug te vinden in het Besluit tarieven abtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 • Salaris gemachtigde; de kosten van professionele rechtshulp
 • Griffierechten; zijn in civiele procedures bij de kantonrechter alleen verschuldigd door de eiser Op de site van de rechtspraak staat een overzicht van de tarieven
 • Kosten deskundigen; als u een getuige oproept zult u diens kosten moeten vergoeden. Een professionele deskundige zult u zelf moeten betalen

Op verzoek kan een rechter de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordelen. Deurwaarderskosten, griffierechten en kosten deskundige kunnen één op één vergoed worden maar voor oor het salaris gemachtigde geldt een liquidatietarief dat bijna nooit de volledige kosten dekt. Het liquidatietarief wordt berekend aan de hand van punten en een variabel tarief. Het aantal punten is afhankelijk van welke handelingen door de rechtsbijstandverlener zijn verricht en het tarief is afhankelijk van het belang van de zaak. Op de site van de rechtspraak staat het salaris in zaken voor de kantonrechter en het liquidatietarief in zaken voor de rechtbank of gerechtshoven toegelicht.

Als de procedure doorlopen is zal de verliezende partij met nakosten geconfronteerd worden: dit zijn de kosten om het vonnis ten uitvoer te leggen zoals betekening van het vonnis en eventueel kosten van beslag.

Geschillencommissie

Buiten een procedure via de rechtbank is er vaak mogelijkheid een bindend oordeel van een geschillen- of klachtencommissie te vragen. Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht een onafhankelijke klachtencommissie in het leven te roepen. Veel bedrijven zijn door lidmaatschap van een brancheorganisatie gebonden aan de uitspraak van een geschillencommissie. Met name wanneer u als consument een product of dienst van een professionele partij heeft afgenomen is de kans groot dat u bij een geschillencommissie terecht kan. 

Op de site van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken kunt u zoeken op aangesloten ondernemers.

Iedere commissie heeft een brochure waarin de procedure en kosten worden uitgelegd. Voordelen van de Geschillencommissie ten opzichte van een procedure bij de rechtbank:

 • De procedure is relatief eenvoudig en een advocaat is in dat opzicht dus minder van belang
 • Het klachtengeld is lager dan de kosten van een rechtbankprocedure 
 • De geschillencommissie stelt gratis een onafhankelijke deskundige aan
 • Geen risico op proceskostenveroordeling

Nadelen ten opzichte van een procedure bij de rechtbank: 

 • Het bedrag dat ter discussie staat moet vooraf in depot gestort worden
 • De uitspraak van de Geschillencommissie levert geen mogelijkheid op om beslag te leggen. De uitspraak is bindend maar als deze niet nagekomen wordt, moet alsnog een procedure bij de rechtbank gestart worden voordat een deurwaarder op de zaak gezet kan worden. De uitspraak van de Geschillencommissie wordt bijna altijd gevolgd door de rechtbank dus worden uitspraken van de Geschillencommisie over het algemeen goed nageleefd.

 

 

Handhaving

De meeste toezichthouders behartigen alleen collectieve belangen maar als het gaat om bijvoorbeeld openbare veiligheid of strafbare feiten kan de overheid of politie verzocht worden in te grijpen door middel van handhaving.

 • Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken place

  In de SGC zijn diverse geschillencommissie samengebracht. Nadat bij de ondernemer zelf geklaagd is, kan via de website een dossier worden aangemaakt en een klacht worden ingediend. Afhankelijk van voor welke commissie de klacht dient en hoe hoog het belang is, wordt na een zitting in Utrecht - en zo nodig een gratis deskundigen onderzoek - een bindende uitspraak gedaan. Op de website zijn ook uitspraken uit het verleden te vinden.  Adres
  Bordewijklaan 46 
  2591 XR  Den Haag
  Telefoon
  070- 310 53 10 
  Website
  www.degeschillencommissie.nl 
 • Politie place

  De politie wordt op veel verschillende terreinen ingezet. Daarom hebben veel politiemensen een speciale taak. Een taak waarvoor ze specifiek zijn opgeleid zoals de wijkagenten, de spoorwegpolitie en waterpolitie. Ook kent de politie specialistische teams voor bijvoorbeeld de aanpak van verdovende middelen, beveiliging van het koninklijk huis, milieu, mobiele eenheid, motoragent, politie te paard, recherche en werken met speurhonden. Daarnaast bestaan er ook politievrijwilligers. Bij spoed belt u altijd 112. Geen spoed maar wel politie nodig: 0900 - 8844.  Adres
  Kroonstraat 25 
  3511RC Utrecht
  Telefoon
  0900-8844 
  Website
  https://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=utrecht&distance=5.0 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Mediators Federatie Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   010- 201 23 44
 • e-mail   info@mediatorsfederatienl.nl
 • website   https://mediationnederland.nl/
 • adres   ,

PvdA Ombudsteam Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 28 61 121 en 06 51 00 04 92
 • e-mail   utrecht@pvda-ombudsteam.nl
 • website   https://utrecht.pvda.nl/afdeling/ombudsteam/
 • adres   Postbus 16200 3500 CE , Utrecht

Raad voor Rechtsbijstand

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088-7871000
 • e-mail  
 • website   www.rechtsbijstand.nl
 • adres   ,

Orde van Advocaten - Midden Nederland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-2343819
 • e-mail   info@advocatenordemn.nl
 • website   www.advocatenorde-middennederland.nl
 • adres   Hieronymusplantsoen 12 3512KV, Utrecht
 • telefoon   0900-8844
 • e-mail  
 • website   https://www.politie.nl/mijn-buurt?geoquery=utrecht&distance=5.0
 • adres   Kroonstraat 25 3511RC, Utrecht

Rechtswinkel Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 231 42 54
 • e-mail   advies@rechtswinkelutrecht.nl
 • website   www.rechtswinkelutrecht.nl
 • adres   Oudegracht 36 3511 AP, Utrecht
 • telefoon   (030) 2713463
 • e-mail   info@stil-utrecht.nl
 • website   www.stil-utrecht.nl
 • adres   Laan van Nieuw Guinea 143 3531 JH, Utrecht

Juridisch Loket Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0900 - 80 20 (€ 0,10 cent per minuut plus gebruikelijke belkosten, tot een maximum van € 12,50 euro)
 • e-mail  
 • website   www.juridischloket.nl
 • adres   Catharijnesingel 55 3511 GD, Utrecht

Buurtteamorganisatie Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website   http://www.buurtteamsutrecht.nl/
 • adres   ,

Buurtteam - Binnenstad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400510
 • e-mail   binnenstad@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/binnenstad/
 • adres   Lange Nieuwstraat 83 3512 PE, Utrecht

Buurtteam - De Meern

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400516
 • e-mail   demeern@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/de-meern
 • adres   De Dompelaar 1d 3454 XZ , de Meern

Buurtteam - Dichters- en Rivierenwijk

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400513
 • e-mail   dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/dichterswijk-rivierenwijk
 • adres   Noordzeestraat 20 3522 PK, Utrecht

Buurtteam - Hoograven / Tolsteeg

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400512
 • e-mail   hoograventolsteeg@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/hoograven-tolsteeg
 • adres   Goylaan 77 3525 AA, Utrecht

Buurtteam - Kanaleneiland

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400514
 • e-mail   kanaleneiland@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/kanaleneiland
 • adres   Beneluxlaan 2 3527 HT, Utrecht

Buurtteam - Leidsche Rijn

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400515
 • e-mail   leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/leidsche-rijn
 • adres   Burgermeester Verderlaan 17 3544 AD, Utrecht

Buurtteam - Lunetten

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400511
 • e-mail   lunetten@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/lunetten
 • adres   Hondsrug 17 (Muskieto) 3524 BP, Utrecht

Buurtteam - Noordoost

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400508
 • e-mail   noordoost@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/noordoost
 • adres   Samuel van Houtenstraat 1 3515 EA, Utrecht

Buurtteam - Ondiep Pijlsweerd

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400 502
 • e-mail   ondieppijlsweerd@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/ondiep-pijlsweerd
 • adres   Balkstraat 31 3513 XL, Utrecht

Buurtteam - Oost

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400509
 • e-mail   oost@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/oost
 • adres   Homeruslaan 59a 3581 MD, Utrecht

Buurtteam - Overvecht Centrum

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400505
 • e-mail   overvecht@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/overvecht
 • adres   Gloriantdreef 25 3562 KW, Utrecht

Buurtteam - Vleuten

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400517
 • e-mail   vleuten@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/vleuten
 • adres   Burchtpoort 16 (Cultuurcampus) 3452 MD, Utrecht

Buurtteam - West

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400501
 • e-mail   west@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/west
 • adres   Malakkastraat 6 3531 HM, Utrecht

Buurtteam - Zuilen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 7400503
 • e-mail   zuilen@buurtteamsutrecht.nl
 • website   www.buurtteamsutrecht.nl/zuilen
 • adres   Sint-Ludgerusstraat 251 (buurthuis Zuilen) 3553 CX, Utrecht
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.