Op de site van de Kamer van Koophandel kunt u de brochure 'Financiële tegenspoed? Neem de juiste stappen!' downloaden. U leest in deze brochure hoe u financiële problemen vroeg kunt herkennen, welke maatregelen u moet nemen om erger te voorkomen, en wat u moet doen als een faillissement niet meer is te voorkomen. 

Zelfstandigen spreekuur
In Utrecht organiseren de buurtteams en Over Rood (een coöperatie van ondernemers) twee keer per maand op donderdag van 16.00 tot 18.00 uur een Zelfstandigen spreekuur. De Buurtteams bieden sociaal werk, advies en ondersteuning in de wijken en buurten van Utrecht. Over Rood begeleidt ondernemers bij financiële problemen en administratieve achterstanden. Informatie en aanmelden bij Over Rood (085 0090408). 

Bbz
Lukt het niet om de schulden zelf op te lossen, dan kan de ondernemer/zzp'er in bepaalde gevallen een Bbz-uitkering (bijstand voor zelfstandigen) krijgen van de gemeente. Voor de beoordeling of recht bestaat op een Bbz-uitkering is de levensvatbaarheid van het bedrijf of beroep belangrijk. Als het bedrijf levensvatbaar is maar financieel in problemen verkeert, kan de gemeente via het Bbz bijvoorbeeld een lening verstrekken voor herfinanciering van de bedrijfsschulden. Dat kan helpen om het bedrijf weer levensvatbaar te maken.

Kijk hier voor informatie van de gemeente Utrecht over het Bbz.

De ex-ondernemer die zijn bedrijf volledig heeft beëindigd en nog (bedrijfs-)schulden heeft, kan een beroep doen op schulddienstverlening van de gemeente Utrecht.

 

Lees verder
  • Over Rood

    Over Rood begeleidt, adviseert, traint en coacht ruim 100 ondernemers die financiële en/of administratieve problemen hebben met een team van 15 vrijwilligers. Veel zelfstandigen hebben schulden. Een grote groep leeft onder de armoedegrens. Voor hen is relatief weinig hulp beschikbaar. Met name als de administratie niet op orde is zijn belangrijke vangnetten zoals Bijstand, Bbz, schuldhulp en project voorkom huisuitzetting voor zelfstandigen moeilijk toegankelijk. De problematiek is complex en de juiste cijfers ontbreken. Dit zorgt er regelmatig voor dat ondernemers hun problemen niet op kunnen lossen, de schuldhulp niet in kunnen en zelfs op straat komen te staan.

    Over Rood helpt deze ondernemers hun administratie op orde te krijgen en de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen. Over Rood bekijkt samen met de ondernemer welke mogelijkheden het bedrijf heeft. Of er meer winst te maken valt. Of het bedrijf beter gestopt kan worden. In het laatste geval helpt Over Rood bij de afwikkeling. Zo geeft Over Rood zelfstandigen die in problemen zijn gekomen weer een toekomst.

    Aanbieder

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina