Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Lees verder
  • Mytylschool Ariane de Ranitz

    Op een mytylschool krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of langdurige ziekte onderwijs en pedagogische begeleiding. Leerlingen worden geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgopleiding, werk, aangepast werk of een beschermde omgeving. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 4 tot 20 jaar.

    Aanbieder

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina