Mensen geven er vaak de voorkeur aan zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Toch kan het gebeuren dat de woning niet meer zo geschikt is en het beter is op zoek te gaan naar een andere woning. Voor mensen met een beperking en voor senioren zijn er aangepaste woningen en diverse woonvormen.

In dit deel van U Gids vindt u informatie over seniorenwoningen (waaronder ook Groepswonen), Fokuswoningen, instellingen zoals woon-zorgcentra en woningaanpassingen.

 

Lees verder
 • Anti-kraak

  Wanneer u niet in aanmerking komt voor een sociale of particuliere huurwoning kunt u mogelijk ook nog een anti-kraak woning huren. Of wanneer de manier van huren u aanspreekt kunt u daar gebruik van maken. Anti-kraak woningen worden vaak tijdelijk aangeboden voordat er iets anders mee gebeurt, zoals verkoop of sloop. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Begeleid wonen

  Begeleid wonen houdt in dat iemand zelfstandig woont en begeleiding krijgt van een organisatie. Deze vorm van wonen is geschikt voor (jong)volwassenen met een ziekte, beperking of psychiatrische aandoening. Voor de aanvraag en een deel van de begeleiding van woonbegeleiding moet u bij het buurtteam bij u in de buurt zijn. Wanneer het gaat om hele specialistische woonbegeleiding kan het buurtteam een andere organisatie inschakelen. Een medewerker van het buurtteam kan samen met u onderzoeken welke organisatie het beste aansluit bij uw behoeftes. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met (langdurige) psychische, psychosociale en/of psychiatrische problemen. Er komt een begeleider langs ter ondersteuning en bij sommige locaties is er 24 uur per dag iemand aanwezig. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Beschut wonen

  Beschut wonen wil zeggen: wonen in een complex seniorenwoningen met een huismeester, die overdag aanwezig is en 's nachts en 's avonds wordt vervangen door slaapwachten. Vaak is er een recreatieruimte en een koppeling met een dienstencentrum. Bekijk de aanbieders
 • Fokuswoningen

  Een fokus woning (officieel ADL-clusterwoning) is een woning voor mensen met een fysieke beperking. Het is voor hen mogelijk om in een eigen woning te verblijven waarbij er bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) ondersteuning mogelijk is. Dit is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Kleinschalig wonen

  Kleinschalig wonen biedt een kleine groep mensen met dementie, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, woonruimte in een groepswoning. Er bestaat ook kleinschalig wonen voor mensen met een beperking. Bekijk de aanbieders
 • Rolstoelwoning

  Wanneer u in een rolstoel zit moet uw woning aan andere eisen voldoen. Om voor een rolstoelwoning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Wanneer u een indicatie heeft zal het Vierde Huis u woningen aanbieden die geschikt zijn. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Senioren woningen

  Deze woningen zijn speciaal bestemd voor senioren, die daar zelfstandig wonen. De huizen zijn gelijkvloers en zonder trap te bereiken.

  Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Servicewoning

  Deze zelfstandige woningen staan in de buurt van een zorgcentrum, waar extra ondersteuning en zorg door geboden kan worden. Voor een servicewoning geldt een leeftijdsgrens van 55 jaar of ouder. Voorheen noemden men dit aanleunwoningen. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Studentenkamer

  Utrecht is een echte studenten stad. Veel studenten proberen dan ook een kamer te bemachtigen in de stad. Helaas is dit niet altijd even makkelijk. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Verpleeghuis

  Een verpleeghuis is een huis waar iemand kan verblijven voor korte of lange tijd en daar wordt zorg geleverd. Mensen van alle leeftijden kunnen hier terecht. Hier is intensieve zorg, behandeling en toezicht altijd dichtbij en zijn er passende activiteiten in een veilige omgeving. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Verzorgingshuis

  Iemand kan hier langere tijd of kortdurend verblijven of dagverzorging ontvangen. De bewoners kunnen niet meer volledig voor zichzelf zorgen. Waar het nodig is, ontvangen zij ondersteuning. Bewoners hebben de beschikking over een eigen appartement. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Woongroepen

  Wanneer u samen met anderen in een woning woont (buiten uw gezin/familie) heet dat een groepswoning. Sommige woongroepen delen alleen de gemeenschappelijke ruimte, andere groepen delen ook de andere ruimtes samen. Dit verschilt per groep. Bekijk de aanbieders
 • Woonwagen

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. U kunt een woonwagenstandplaats huren. Op deze plek kunt u een eigen woonwagen neerzetten. Voor het neerzetten van een woonwagen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook is het mogelijk om een woonwagen te huren. Het aantal standplaatsen en woonwagens in Utrecht is beperkt.
 • Woonzorgcentrum

  Een woonzorgcentrum is een complex van zelfstandige woningen, ook wel woonzorgcomplex of serviceflat genoemd. Het bestaat uit zelfstandige appartementen in een woonwijk. Aan de bewoners wordt alleen de zorg geleverd die nodig is en waarvoor indicatiebesluit is afgegeven. Vaak zijn er allerlei activiteiten waarvan de bewoners gebruik van kunnen maken Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina