Zoeken

Filters

Sorteren

Thema

U heeft gezocht op het woord je kunt meer

Gevonden pagina's: 298.

 • Je kunt meer

  bekijk je kunt meer voor nog meer werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. zij biedt specifiek mogelijkheden voor  mensen die moeilijk leren.

 • Je kunt meer-autisme

  bekijk je kunt meer voor nog meer werk en dagbesteding specifiek voor mensen met autisme.

 • Je kunt meer-chronisch ziek

  bekijk je kunt meer voor nog meer werk en dagbesteding voor mensen met een chronische beperking.

 • Je kunt meer-Lichamelijke beperking

  bekijk je kunt meer voor meer werk en dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking.

 • Je kunt meer-NAH

  bekijk je kunt meer voor meer werk en dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

 • Toeslagen

  de samenstelling van uw huishouden en het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner bepalen óf u een toeslag krijgt en hoe hoog die is. twijfelt u of uw partner ook toeslagpartner is? lees dan de i...

 • CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

  verkeersboete betaleneen verkeersboete van € 225 of meer, exclusief de administratiekosten, mag u in termijnen betalen. jongeren tot 16 jaar mogen een verkeersboete van € 112,50 of meer in termijnen b...

 • Bijzondere bijstand

  wanneer bijzondere bijstand?of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals een eigen huis, auto en spaargeld. de gemeente kan bijzondere bijstand geven als gift of als l...

 • Einde samenwonen

  samenlevingscontract in het samenlevingscontract heeft u vastgelegd welke afspraken er gelden als u uit elkaar gaat. u dient zich hier ook aan te houden. een samenlevingscontract kunt u ook opstellen ...

 • Ondersteuning bij echtscheiding

  wanneer u heeft besloten te gaan scheiden, krijgt u te maken met veel verschillende vragen. wat gebeurt er met uw woning? wat zijn de financiële gevolgen van uw scheiding? in utrecht kunt u bij onders...

X

Geen aanbieders

Zet het wijkfilter uit om verder te gaan in dit thema.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken