Jaarlijks krijgen naar schatting 200.000 tot 230.000 mensen in Nederland te maken met ernstig en/of herhaald huiselijk geweld. Het gaat bijvoorbeeld om kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld. Iedereen kan voor advies, informatie en hulp terecht bij Veilig Thuis via tel. nr.: 0800-2000.

Niet alleen slachtoffers, maar ook plegers, kinderen, familie, buren en andere betrokkenen kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan advies geven maar bijvoorbeeld ook zorgen voor opvang of verwijzen naar een hulpverlener.

Lees verder
 • Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

  Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, is het vaak een grote stap om hulp te gaan inschakelen. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken en vragen. Hulpverleners die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp weten hoe moeilijk het is voor mensen om deze stap naar hulp te zetten. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Ouderenmishandeling

  Ouderenmishandeling is mishandeling van een ouder persoon die mishandeld wordt door iemand met wie de oudere in een afhankelijkheidsrelatie heeft. Dit kan een familielid zijn, een hulpverlener of een mantelzorger van wiens hulp/verzorging de oudere afhankelijk is. Het kan gaan om lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, maar ook om financiële uitbuiting. Bekijk de aanbieders
 • Seksueel geweld

  Onder seksueel geweld worden verschillende vormen van geweld verstaan; verkrachting, aanranding, pornografie en ontucht. Wanneer u slachtoffer bent van seksueel geweld is het heel belangrijk om dit niet voor u te houden. Bespreek het altijd met iemand in uw buurt. Dit kan een familielid zijn, iemand van school of werk of uw huisarts. Daarnaast kan het nodig zijn om professionele hulp in te schakelen. Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt. Bekijk de aanbieders
 • Info: Signalen van geweld in huiselijke kring

  Mishandeling is (van buiten af) soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die u kunnen opvallen: Lees verder Bekijk de aanbieders

 

Kijk ook bij...

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina