• Buurtbemiddeling

    Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van een bemiddelaar samen hun conflict oplossen. Dat werkt beter dan een opgelegde oplossing en maakt de kans kleiner dat een probleem zich opnieuw voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de stad Utrecht. De ondersteuning is gratis. Het enige wat van u gevraagd wordt is uw inzet voor een oplossing.

    Aanbieder

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina