Vrijwilligersorganisaties

kies uw wijk
Vrijwilligersorganisaties

In de stad Utrecht bestaan meerdere organisaties waar goed opgeleide, deskundige vrijwilligers hun hulp aanbieden. Hieronder vindt u een overzicht van organisaties waar u terecht kunt, ook als u zelf vrijwilliger wilt worden.

 • Algemene Hulpdienst Utrecht place

  De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst helpen mensen die door ziekte of beperking, hoge leeftijd of een gebrek aan sociale contacten zelf niet alles meer kunnen én geen geld hebben om mensen in te huren. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit boodschappen doen of kleine klussen, contact, begeleiding en vervoer naar arts of ziekenhuis. De hulp is gratis, wel wordt soms reiskostenvergoeding gevraagd. Na een telefonisch intakegesprek kan de Hulpdienst voor u op zoek naar een vrijwilliger.  Adres
  Pieterskerkhof 16 
  3512 JR Utrecht
  Telefoon
  030 236 1743 
  E-mail
  alghulpdienst@u-centraal.nl  
  Bereikbaar op
  werkdagen van 9.00-17.00 uur 
  Website
  http://www.u-centraal.nl/alghulpdienst 
 • Big Friends place

  Big Friends Utrecht is een professioneel duurzaam mentorprogramma en zij koppelen getrainde enthousiaste vrijwilligers (bigs) aan kwetsbare kinderen en jongeren (littles) die opgroeien in minimagezinnen. Zij lijden vaak onder stress, zorgen en schaamte en hebben gebrek aan positieve aandacht en ontwikkelingskansen in hun leven. Om dat te doorbreken, ondernemen de big en little wekelijks, minimaal een jaar lang, leuke activiteiten die de horizon, ontwikkeling en het zelfvertrouwen van de little structureel vergroten. De toekomstmogelijkheden worden daardoor verbeterd en dat is ook direct onze missie: alle kinderen hebben recht op dezelfde ontwikkelingskansen. De match wordt professioneel begeleid en de resultaten zijn zeer positief.  Adres
  Vliegend Hertlaan 4c 
  3526 KT Utrecht
  Telefoon
  06-30144884 
  E-mail
  utrecht@bigfriends.nl 
  Contactpersoon
  Fleur van IJperen 
  Website
  https://www.bigfriends.nl/ 
 • U Centraal- Buddy & Bezoek place

  Een maatje van Buddy & Bezoek kan veel voor iemand betekenen. Een maatje kan helpen om meer gezelligheid in iemands leven te brengen bijvoorbeeld door samen een mooie wandeling te maken of een museum te bezoeken. Een maatje kan ook helpen bij het oppakken van een nieuwe hobby of bij het ontmoeten van nieuwe mensen.

     Adres
  Pieterskerkhof 16 
  3512 JR Utrecht
  Telefoon
  06 224 80 155 en 06 46 72 67 87 
  E-mail
  info@u-centraal.nl 
  Contactpersoon
  Anna Udo en Ed Korff de Gidts  
  Website
  https://www.u-centraal.nl/onze-mogelijkheden/buddy-bezoek/ 
  Bekijk de organisatie
 • Buurtbemiddeling place

  Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars samen hun conflict oplossen. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Dit verkleint de kans op nieuwe problemen.

  Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de stad Utrecht, deze ondersteuning is gratis. Het enige wat van u gevraagd wordt, is uw inzet om tot een oplossing te komen. Uiteraard hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

  Voordelen van buurtbemiddeling:

  U heeft het conflict zelf opgelost
  De communicatie kan hersteld worden
  Verbetering van de leefbaarheid van de buurt, wijk en gemeente   Adres
  Drift 11 
  3512 BR Utrecht
  Telefoon
  030 2361728 
  E-mail
  buurtbemiddeling@u-centraal.nl 
  Contactpersoon
  Ariadne Berk, Caroline Kolff en Rianne Staats 
  Website
  http://www.u-centraal.nl/buurtbemiddeling 
 • De Wilg place

  De Wilg is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. Wekelijks biedt de Wilg verschillende activiteiten gericht op vrije tijd.  Adres
  Mecklenburglaan 3 - 5 
  3581 NV  Utrecht
  Telefoon
  030 251 36 72  
  E-mail
  info@dewilg.nl  
  Website
  www.dewilg.nl  
 • Nationale Vereniging de Zonnebloem place

  Al 70 jaar vormt het regelmatig bezoeken van mensen met een lichamelijke beperking het hart van de Zonnebloem. Het bezoek richt zich vooral op mensen die door gevorderde leeftijd, ziekte of beperking weinig buiten de deur komen. Als het sociale leven zich op enkele tientallen vierkante meters afspeelt, ligt eenzaamheid en zelfs sociaal isolement op de loer. De Zonnebloemvrijwilligers proberen dat te voorkomen door de buitenwereld bij mensen binnen te brengen. Maar ook door samen buitenshuis individueel of met meerdere deelnemers tegelijkertijd leuke activiteiten te ondernemen. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Ook bieden zij de mogelijkheid om de aangepaste Zonnebloemauto één of meerdere aaneengesloten dagen op pad te gaan. In Utrecht zijn daarvoor ruim 100 vrijwilligers actief.  Adres
  Dirk Blaakstraat 15 
  3214 DB Zuidland
  Telefoon
  076 564 64 64  
  E-mail
  info@zonnebloem.nl 
  Bereikbaar op
  werkdagen van 8.30-17.00 uur 
  Website
  www.zonnebloem.nl 
 • Dierenbuddy - Dierenbescherming regio Noord-west place

  Dierenbuddy is een activiteit van de Dierenbescherming. Een Dierenbuddy van de Dierenbescherming helpt ouderen/chronisch zieken met het verzorgen van hun huisdier als de eigenaar hiertoe niet meer (volledig) in staat is.  E-mail
  dierenbuddy@dierenbescherming.nl 
  Website
  https://www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy 
  Bekijk de organisatie
 • DomstadPlusBus place

  De Domstad PlusBus is bedoeld voor 65-plussers die er niet zelfstandig op uit kunnen. De vrijwilligers van de bus maken dagelijks uitstapjes in de stad en erbuiten, bijvoorbeeld naar een museum of pannenkoekenhuis. U wordt thuis opgehaald en krijgt hulp bij het instappen of voortduwen van uw rolstoel. U reist samen met zes anderen.
  Als u zich aanmeldt als deelnemer ontvangt u elke drie maanden gratis een programmaboekje met uitstapjes. De kosten van de uitjes varieren (zie programmaboekje) maar u betaalt slechts de kostprijs. Een boodschappenrit binnen Utrecht kost  4,00. Heeft u een U-pas? Dan krijgt u korting.
  Zorgcentra, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven kunnen de bussen ook huren voor eigen activiteiten. Informeer bij U Centraal naar de mogelijkheden.  Adres
  Pieterskerkhof 16 
  3512 JR Utrecht
  Telefoon
  030 236 17 93 
  E-mail
  bus@u-centraal.nl 
  Website
  www.u-centraal.nl/bus 
 • Gilde Utrecht place

  Gilde Utrecht is een vrijwilligersorganisatie voor vijfenveertigplussers waarin meer dan tweehonderd mensen hun ervaring - opgedaan in werk en hobby – belangeloos inzetten voor Utrechtse stadsgenoten. Zij bieden verschillende mogelijkheden om taalvaardigheden te leren.  Adres
  Lange Smeestraat 7 
  3511 PS Utrecht
  Telefoon
  030 2343252 
  E-mail
  post@gildeutrecht.nl 
  Bereikbaar op
  De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur 
  Website
  https://www.gildeutrecht.nl/ 
 • Handjehelpen place

  Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling tussen kinderen en volwassenen met een beperking en vrijwilligers of stagiairs, die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager. Handjehelpen biedt hulp aan:

  • kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid
  • kinderen en volwassenen met een chronische ziekte
  • kinderen en volwassenen met gedragsproblemen
  • mantelzorgers en overige familieleden die een steuntje in de rug nodig hebben 
  • Ervaringsmaatje voor jonge mantelzorgers, dit zijn stagiairs die zelf ook mantelzorgervaring hebben

  Iedereen is welkom om zich aan te melden met een hulpvraag.  Adres
  Pallas Athenedreef 12 
  3561 PE Utrecht
  Telefoon
  030 263 29 50 
  E-mail
  info@handjehelpen.nl 
  Website
  www.handjehelpen.nl 
 • Home-start place

  Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Elk gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat. Meestal lossen de ouders deze problemen zelf op. Maar soms hebben gezinnen meer dan anders behoefte aan een luisterend oor, praktische hulp of iemand die met hen meedenkt in de opvoeding. Home-Start ondersteunt deze gezinnen door wekelijkse bezoekjes van een getrainde Home-Start vrijwilliger. De ouders geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning duurt gemiddeld negen maanden maar alles is maatwerk.  Adres
  Pieterskerkhof 16 
  3512 JR Utrecht
  Telefoon
  Jolanda Huussen 06-10780546, Mara Witteman 06-11790549, Christien Stoeten 06-10312905 
  E-mail
  info@home-start-utrecht.nl 
  Website
  https://www.home-start.nl/utrecht/home 
 • Humanitas Utrecht-Stad place

  Humanitas biedt verschillende activiteiten aan, zoals Maatjes Slachtoffers Mensenhandel, Thuisadministratie, Steun bij Rouw (verschillend aanbod), Taalmaatjes, Studiemaatjes en Vriendschappelijk huisbezoek  Adres
  Christiaan Krammlaan 2 
  3571 AX Utrecht
  Telefoon
  030 252 40 30  
  E-mail
  utrecht@humanitas.nl 
  Website
  www.humanitas.nl/afdeling/utrecht 
  Bekijk de organisatie
 • Infolijn Informele Zorg place

  De infolijn Informele Zorg geeft advies over de inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn. De infolijn is ondergebracht bij U Centraal maar biedt informatie over heel Utrecht. U Centraal werkt nauw samen met andere organisaties die ook vrijwillige zorg aanbieden.  Telefoon
  030 2361745 
  E-mail
  infopuntiz@nizu.nl 
 • JobHulpMaatje (Stichting Utrecht op Orde) place

  JobHulpMaatje is er voor u als u uw baan hebt verloren of als u bij uw huidige baan niet meer op uw plek zit.

  JobGroups

  In een JobGroup gaat u samen met andere Utrechtse werkzoekenden aan de slag met bepaalde thema’s. Daar omheen is er ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. De insteek is: samen sta je sterker! Door uw unieke bijdrage aan het programma helpt u uzelf en anderen op weg in het vinden van een nieuwe baan.

  Een JobGroup bestaat uit zeven ontmoetingsmomenten van circa twee uur, elke week op een vast moment. De zeven bijbehorende thema’s zijn: Wie ben ik? Wat belemmert mij? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Hoe selecteer ik? En tot slot: werk zoeken – de praktijk (Elevator Pitch).


  JobHulpMaatje

  Is een groepsaanpak voor u niet passend of wilt u na de JobGroup verder met uw ontdekkingstocht? Dan kunt u samen met de coördinator besluiten om individueel aan de slag te gaan. U wordt dan gekoppeld aan een ‘JobHulpMaatje’, een goed opgeleide vrijwilliger. Hij of zij coacht u één op één.

     E-mail
  info@JobHulpMaatje030.nl 
  Website
  www.JobHulpMaatje.nl 
 • Serve the City Utrecht place

  Netwerk Serve the City Utrecht is een jongerenvrijwilligersorganisatie die jonge Utrechters laagdrempelig vrijwilligerswerk biedt. Jonge vrijwilligers (globaal tussen de 16-30 jaar) zetten zich in voor mensen in Utrecht die weinig of geen netwerk hebben. Dit doen zij door hulp en/of netwerk te bieden.  Adres
  De Lessepsstraat 78 
  3553 RL Utrecht
  Telefoon
  06 83319255 
  E-mail
  info@stcutrecht.nl 
  Website
  www.stcutrecht.nl/home 
  Bekijk de organisatie
 • Sociale ondersteuning place

  Heeft u minder sociale contacten dan u zou willen? Of ervaart u weinig verbinding in het contact met anderen? Een sociaal ondersteuner kan u helpen om stappen te zetten. Wekelijks komt een vrijwilliger langs om te helpen om wat actiever te worden. U bepaalt zelf welke stappen dit precies zijn, op u eigen tempo. 

   

     Adres
  Drift 11 
  3512 BR Utrecht
  Telefoon
  06 46 72 67 87 (Ed Korff de Gidts) en 06 22 48 01 55 (Anna Udo) 
  E-mail
  via website 
  Website
  www.u-centraal.nl/onze-mogelijkheden/sociale-ondersteuning/ 
 • SchuldhulpMaatje (Stichting Utrecht op Orde) place

  Een schuldhulpmaatje komt bij u langs om u te helpen uw financiële huishouding te ordenen. En minstens zo belangrijk een schuldhulpmaatje leert u ook hoe u in de toekomst uw financiële huishouding gezond kunt houden. Een groot pluspunt van het schuldhulpmaatje is dat hij of zij tijd voor u heeft. Om naar u te luisteren bijvoorbeeld. Om met u een ingewikkeld formulier in te vullen of u te ondersteunen bij een lastig telefoongesprek met een schuldeiser. De steun van een schuldhulpmaatje blijkt vaak een goede bijdrage voor het slagen van de schuldhulpverlening.

  Jongeren in Utrecht kunnen hulp krijgen van ‘jongerenmaatjes’. Ze helpen om hun geldzaken weer in goede banen te leiden. Aanmelden kan via schuldhulpmaatje jong.nl.  E-mail
  info@schuldhulpmaatje030.nl 
  Website
  https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/utrecht/ 
 • Stichting Al Amal place

  Stichting Al Amal zet zich in om de participatie van vrouwen, jongeren, kinderen en multiprobleemgezinnen te verbeteren. Al Amal ondersteunt daarvoor verschillende projecten in Utrechtse migrantengemeenschappen, met name de Marokkaanse.  Adres
  Livingstonelaan 118-120 
  3526 HP Utrecht
  Telefoon
  Het telefoonnummer en e-mailadres van elk project is te vinden op de website 
  Website
  www.al-amal.nl 
 • Stichting de Tussenvoorziening - vrijwilligerswerk place

  Bij de Tussenvoorziening kunt u kiezen voor verschillende soorten vrijwilligerswerk. Het biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval.

  Klik hier voor de website met een actueel overzicht van vrijwilligersactiviteiten.  Adres
  Groeneweg 2  
  3531 BE  Utrecht
  Telefoon
  030 234 08 19 
  E-mail
  vrijwilligerswerk@tussenvoorziening.nl 
  Website
  https://tussenvoorziening.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk/ 
 • Vereniging HipHelpt place

  Vereniging HipHelpt (Hulp in Praktijk) bemiddelt in allerlei vormen van dagelijkse hulp. U kunt hulp aanvragen wanneer u een gebrek hebt aan netwerk, gezondheid en/of inkomen. HipHelpt bemiddelt zodat u hulp krijgt van een vrijwilliger uit de lokale kerken.  Telefoon
  085 - 1301535 (helpdesk hulpvragen, bereikbaar ma, di, do, 9.00 - 12.00 uur) 
  E-mail
  info@hiphelpt.nl 
  Website
  www.hiphelpt.nl 
 • Stichting Present Utrecht place

  Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het aanbod van burgers die zich in willen zetten is het vertrekpunt. Burgers uit kerken, bedrijven of verenigingen, families, gezinnen, vriendengroepen of andere groepen. Hulpvragen worden altijd ingediend door een hulpverlener van een maatschappelijk organisatie.  Adres
  Vliegend Hertlaan 4a 
  3526 KT Utrecht
  Telefoon
  06 19882088 
  E-mail
  info@presentutrecht.nl 
  Website
  www.presentutrecht.nl 
 • Stichting Senior&Student place

  Middels het project 'Jong+oud=goud' worden senioren (65+) en studenten met elkaar in contact gebracht. De student ondersteunt de senior gedurende 6 maanden bij het vergroten van diens zelfstandigheid op het gebied van bijvoorbeeld digitale vaardigheden en/of bij het uitbreiden van diens sociale netwerk.        Postadres
  Asterweg 20-K5 
  1031 HN Amsterdam
  Telefoon
  030 207 43 07 
  E-mail
  charelle@stichtingseniorenstudent.nl 
  Contactpersoon
  Charelle 
  Bereikbaar op
  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
  Website
  www.stichtingseniorenstudent.nl 
 • Taal voor het leven place

  Taal voor het leven is onderdeel van Stichting Lezen en Schrijven. Ze bieden op veel verschillende manieren hulp aan. Van een cursus tot online les volgen.  Telefoon
  0800 0234444  
  E-mail
  utrecht@lezenenschrijven.nl 
  Bereikbaar op
  aanmelden voor hulp of om vrijwilliger te worden kan via de website of via bovenstaand telefoonnummer. 
  Website
  www.taalvoorhetleven.nl 
 • Luisterlijn Utrecht place

  De Luisterlijn Utrecht (voorheen Telefonische Hulpdienst Utrecht) is 24 uur per dag bereikbaar voor een persoonlijk gesprek per telefoon. Tijdens openingstijden is de Chathulpdienst bereikbaar per chat. De contacten zijn vertrouwelijk en anoniem. U betaalt alleen uw reguliere telefoontarief.  Telefoon
  030 - 294 33 44 of 0900 0767 
  E-mail
  utrecht@deluisterlijn.nl 
  Bereikbaar op
  telefonisch 7 dagen per week, 24 uur per dag, chat maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur. 
  Website
  www.deluisterlijn.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Team Financiën, Informatie en Advies place

  Team Financiën, Informatie en Advies is er voor inwoners van de stad Utrecht. Vrijwilligers met kennis van zaken ondersteunen bij het ordenen van de (financiële) administratie. Dat kan individuele hulp zijn als u zelfstandig woont en er alleen voor staat. De vrijwilliger helpt u op weg zodat u uw administratie uiteindelijk (weer) zelf kunt bijhouden.

  Kunt u naar een locatie komen, dan kunt u deelnemen aan een van het onderstaande groepsaanbod:  Adres
  Drift 11 
  3512 BR Utrecht
  Telefoon
  06 10781154 
  E-mail
  finan-admin@u-centraal.nl 
  Website
  https://www.u-centraal.nl/vrijwilliger-worden/vrijwilligersprojecten/financien-informatie-en-advies/ 
  Bekijk de organisatie
 • VoorleesExpress place

  De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers komen bij de mensen thuis en soms is er ook contact via de computer. Ze lezen voor, doen taalspelletjes met kinderen en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier.  Adres
  Koningin Wilhelminalaan 8 
  3527 LD Utrecht
  Telefoon
  030 294 75 94 
  E-mail
  voorleesexpress@taaldoetmeer.nl 
  Contactpersoon
  Mirjam van Dijk 
  Website
  http://voorleesexpress.nl/locatie/utrecht 
  Bekijk de organisatie
 • Wij 3.0 place

  WIJ 3.0 biedt (dag)activiteiten, arbeidsmatige participatie en diverse vormen van begeleiding. Er zijn activiteiten op het gebied van mode, ICT, fietsreparatie, metaal, hovenierswerk en schilderswerk.  Adres
  Krommerijn 101 
  3582 CT Utrecht
  Telefoon
  030 292 65 15 
  E-mail
  info@wij30.nl 
  Website
  www.wij30.nl 
  Bekijk de organisatie
 • Zoals JIJ place

  Zoals JIJ is een maatjesproject voor en door jonge vrouwen in Utrecht. Het doel is het verbinden en empoweren van jonge vrouwen. Dit willen zij bereiken door het on- en offline delen van echte en eerlijke verhalen waarin ieder zich kan herkennen.

  Voor wie:           Utrechtse meiden van 14-18 jaar
  Door wie:           Utrechtse vrouwen van 21-35 jaar

  Een tiener komt in contact met een vrouw die haar aanmoedigt, in haar gelooft en het beste in haar naar boven haalt tijdens een individueel traject dat op verschillende momenten en plekken kan plaatsvinden.

  De website is een belangrijk onderdeel van het maatjesproject. Hierop kunnen de tienermeiden de verhalen lezen van de vrouwen waar ze mee in contact kunnen komen en direct reageren. De tiener kan zelf kiezen op welke manier ze in contact wil komen met haar maatje; door te chatten, het ontvangen van een kaartje of een ontmoeting in real life. Als er een klik is, dan houden ze contact door af en toe af te spreken, te appen en leuke kaartjes te ontvangen. In principe duurt een Zoals JIJ traject een jaar.  Telefoon
  06-23814944 
  E-mail
  info@zoalsjij.nl  
  Website
  www.zoalsjij.nl 
 • De Toevlucht place

  De Toevlucht biedt opvang aan ongedocumenteerde mannen in de stad Utrecht. Deze mannen hebben weinig tot geen rechten. In De Toevlucht krijgen ze rust en kunnen ze aan hun toekomstperspectief werken. De Toevlucht wordt grotendeels gerund door vrijwilligers, waardoor het een laagdrempelige opvang is. Er heerst een rustige en gezellige sfeer. Vrijwilligers maken een praatje met de gasten, helpen bij wat huishoudelijke dingen en spelen regelmatig samen een spelletje.  E-mail
  info@toevluchtutrecht.nl 
  Website
  www.toevluchtutrecht.nl 
 • Emmaus Domstad place

  Stichting Emmaus Domstad is een organisatie die zich inzet om dak- en thuislozen een woonplek te bieden met dagbesteding en uiteindelijk een terugkeer in de maatschappij. De werkzaamheden zijn divers, onbetaald en er is geen opleiding nodig. Alleen de wil om bezig te zijn en de motivatie om nieuwe mensen en procedures te leren kennen is belangrijk. 

  Voorbeelden van werkzaamheden in de kringloop:
  - Sorteren van boeken, spullen, meubels, muziek, kleding, enz
  - Testen van fietsen en elektra
  - In de winkel mensen helpen 
  - Aannemen van verkoopbare goederen 
  - Ondersteunen bij transport

  Werktijden gaan in overleg.   Adres
  AB Harrewijnstraat 18 
  3544 AL Utrecht
  Telefoon
  030 234 2850 
  E-mail
  info@emmausdomstad.nl 
  Website
  www.emmausdomstad.nl 
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Humanitas Utrecht-Stad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 252 40 30
 • e-mail   utrecht@humanitas.nl
 • website   www.humanitas.nl/afdeling/utrecht
 • adres   Christiaan Krammlaan 2 3571 AX, Utrecht
 • telefoon  
 • e-mail   info@toevluchtutrecht.nl
 • website   www.toevluchtutrecht.nl
 • adres   ,

Emmaus Domstad

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 234 2850
 • e-mail   info@emmausdomstad.nl
 • website   www.emmausdomstad.nl
 • adres   AB Harrewijnstraat 18 3544 AL, Utrecht

DomstadPlusBus

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 236 17 93
 • e-mail   bus@u-centraal.nl
 • website   www.u-centraal.nl/bus
 • adres   ,

Stichting de Tussenvoorziening - vrijwilligerswerk

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   vrijwilligerswerk@tussenvoorziening.nl
 • website   https://tussenvoorziening.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk/
 • adres   Groeneweg 2 3531 BE , Utrecht
 • telefoon   030 2343252
 • e-mail   post@gildeutrecht.nl
 • website   https://www.gildeutrecht.nl/
 • adres   Lange Smeestraat 7 3511 PS, Utrecht

Infolijn Informele Zorg

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2361745
 • e-mail   infopuntiz@nizu.nl
 • website  
 • adres   ,

JobHulpMaatje (Stichting Utrecht op Orde)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@JobHulpMaatje030.nl
 • website   www.JobHulpMaatje.nl
 • adres   ,

Serve the City Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 83319255
 • e-mail   info@stcutrecht.nl
 • website   www.stcutrecht.nl/home
 • adres   De Lessepsstraat 78 3553 RL, Utrecht

Stichting Senior&Student

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 207 43 07
 • e-mail   charelle@stichtingseniorenstudent.nl
 • website   www.stichtingseniorenstudent.nl
 • adres   ,

Taal voor het leven

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0800 0234444
 • e-mail   utrecht@lezenenschrijven.nl
 • website   www.taalvoorhetleven.nl
 • adres   ,
 • telefoon   030 292 65 15
 • e-mail   info@wij30.nl
 • website   www.wij30.nl
 • adres   Krommerijn 101 3582 CT, Utrecht
 • telefoon   06-23814944
 • e-mail   info@zoalsjij.nl
 • website   www.zoalsjij.nl
 • adres   ,
 • telefoon   030 251 36 72
 • e-mail   info@dewilg.nl
 • website   www.dewilg.nl
 • adres   Mecklenburglaan 3 - 5 3581 NV , Utrecht

Dierenbuddy - Dierenbescherming

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   dierenbuddy@dierenbescherming.nl
 • website   https://www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy
 • adres   ,

Luisterlijn Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 294 33 44 of 0900 0767
 • e-mail   utrecht@deluisterlijn.nl
 • website   www.deluisterlijn.nl
 • adres   ,

SchuldhulpMaatje (Stichting Utrecht op Orde)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@schuldhulpmaatje030.nl
 • website   https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/utrecht/
 • adres   ,

Stichting Al Amal

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   Het telefoonnummer en e-mailadres van elk project is te vinden op de website
 • e-mail  
 • website   www.al-amal.nl
 • adres   Livingstonelaan 118-120 3526 HP, Utrecht

Vereniging HipHelpt

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   085 - 1301535 (helpdesk hulpvragen, bereikbaar ma, di, do, 9.00 - 12.00 uur)
 • e-mail   info@hiphelpt.nl
 • website   www.hiphelpt.nl
 • adres   ,

Stichting Present Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 19882088
 • e-mail   info@presentutrecht.nl
 • website   www.presentutrecht.nl
 • adres   Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT, Utrecht

Algemene Hulpdienst Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 236 1743
 • e-mail   alghulpdienst@u-centraal.nl
 • website   http://www.u-centraal.nl/alghulpdienst
 • adres   ,

Buurtbemiddeling

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2361728
 • e-mail   buurtbemiddeling@u-centraal.nl
 • website   http://www.u-centraal.nl/buurtbemiddeling
 • adres   Drift 11 3512 BR, Utrecht

Sociale ondersteuning

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 46 72 67 87 (Ed Korff de Gidts) en 06 22 48 01 55 (Anna Udo)
 • e-mail   via website
 • website   www.u-centraal.nl/onze-mogelijkheden/sociale-ondersteuning/
 • adres   Drift 11 3512 BR, Utrecht

Team Financiën, Informatie en Advies

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 10781154
 • e-mail   finan-admin@u-centraal.nl
 • website   https://www.u-centraal.nl/vrijwilliger-worden/vrijwilligersprojecten/financien-informatie-en-advies/
 • adres   Drift 11 3512 BR, Utrecht
 • telefoon   Jolanda Huussen 06-10780546, Mara Witteman 06-11790549, Christien Stoeten 06-10312905
 • e-mail   info@home-start-utrecht.nl
 • website   https://www.home-start.nl/utrecht/home
 • adres   Pieterskerkhof 16 3512 JR, Utrecht

Big Friends Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06-30144884
 • e-mail   utrecht@bigfriends.nl
 • website   https://www.bigfriends.nl/
 • adres   Vliegend Hertlaan 4c 3526 KT, Utrecht

VoorleesExpress - valt in Utrecht onder Taal doet meer

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 294 75 94
 • e-mail   voorleesexpress@taaldoetmeer.nl
 • website   http://voorleesexpress.nl/locatie/utrecht
 • adres   Koningin Wilhelminalaan 8 3527 LD, Utrecht

U Centraal- Buddy & Bezoek

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 224 80 155 en 06 46 72 67 87
 • e-mail  
 • website   https://www.u-centraal.nl/onze-mogelijkheden/buddy-bezoek/
 • adres   Pieterskerkhof 16 3512 JR, Utrecht
 • telefoon   030 263 29 50
 • e-mail   info@handjehelpen.nl
 • website   www.handjehelpen.nl
 • adres   Pallas Athenedreef 12 3561 PE, Utrecht
place
Organisaties buiten de wijk
X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.