Door ouderdom, ziekte of een beperking hebben mensen zorg nodig. In de zorg werken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers steeds meer samen. In dit gedeelte van U Gids vindt u informatie over allerlei voorzieningen op het gebied van zorg. Wat is er allemaal mogelijk en wat krijgt u tegenwoordig nog vergoed?