Een verstandelijke beperking is het gevolg van een ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis belemmert iemands verdere ontwikkeling. Hierdoor ondervinden mensen vaak verschillende beperkingen in hun dagelijks leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben dezelfde wensen als ieder ander: een fijne plek om te wonen, vrienden, een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vaak hebben zij hulp nodig om die wensen te realiseren. In Utrecht bieden diverse organisaties deze hulp, ook aan de direct betrokkenen.

 • Kinderdagcentra

  Een kinderdagcentrum is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een meervoudige beperking. Deze kinderen vinden vanwege hun beperking niet de juiste aansluiting op het reguliere onderwijs. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen op een kinderdagcentrum hun praktische en sociale vaardigheden ontwikkelen. In Utrecht vindt u de volgende kinderdagcentra:

  Bekijk de aanbieders
 • Ondersteuning

  De zorg voor een kind met een verstandelijke beperking vraagt doorgaans veel energie van de ouders. Het kan dan soms nodig of prettig zijn om de zorg tijdelijk uit te besteden. De ouders krijgen even de tijd voor iets anders en worden ontlast van de zorg. Verschillende organisaties bieden hiervoor hulp. Deze hulp wordt geboden door vrijwilligers en is praktisch van aard. Bekijk de aanbieders
 • Onderwijs

  In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. In dit gedeelte van U Gids kunt u hier meer over lezen. In Utrecht zijn verschillende scholen die onderwijs bieden aan kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking. De scholen bieden speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Voor volwassenen is er de mogelijkheid om 's avonds praktijkonderwijs te volgen bij de Prago Avondscholen in Utrecht. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Onderzoek & Behandeling

  Als ouders vragen hebben over het verstandelijk functioneren van hun kind, kan psychodiagnostisch onderzoek gewenst zijn. Wanneer een hulpverlener vragen heeft over het intelligentieniveau van zijn client kan dit onderzoek ook worden aangevraagd. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Vakanties voor jongeren 13 t/m 17 jaar

  Voor jongeren worden verschillende groepsvakanties georganiseerd. Deze vakanties worden begeleid door professionals en/of vrijwilligers die de benodigde zorg en ondersteuning kunnen geven. Bekijk de aanbieders
 • Vakanties voor kinderen 8 t/m 12 jaar

  Voor kinderen worden verschillende groepsvakanties georganiseerd. Deze vakanties worden begeleid door professionals en/of vrijwilligers die de benodigde zorg en ondersteuning kunnen geven. Bekijk de aanbieders
 • Vakanties voor volwassenen 18+

  Voor mensen van 18 jaar en ouder worden verschillende groepsvakanties georganiseerd. Deze vakanties worden begeleid door professionals en/of vrijwilligers die de benodigde zorg en ondersteuning kunnen geven. Bekijk de aanbieders
 • Vrije tijd

  Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bestaan verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Creatief bezig zijn, sporten, of dansen? De mogelijkheden in Utrecht vindt u hier. Bekijk de aanbieders
 • Werk & Dagbesteding

  Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak extra ondersteuning nodig op hun werk of bij dagbesteding. In Utrecht en omgeving zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Bekijk de aanbieders
 • Wonen

  Voor mensen met een verstandelijke beperking bestaan diverse woonvormen. Van wonen met begeleiding op afroep tot 24-uurs begeleiding. De volgende organisaties bieden begeleid en beschermd wonen in (de regio) Utrecht: Bekijk de aanbieders

 

2 anderen vinden dit ook

Reageer op deze pagina