Onderwijs

kies uw wijk

In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. In dit gedeelte van U Gids kunt u hier meer over lezen. In Utrecht zijn verschillende scholen die onderwijs bieden aan kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking. De scholen bieden speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Voor volwassenen is er de mogelijkheid om 's avonds praktijkonderwijs te volgen bij de Prago Avondscholen in Utrecht.

Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Speciaal Basisonderwijs

Het Speciaal Basisonderwijs (SBO) vormt een aparte categorie binnen het onderwijs. Doorgaans gaan kinderen met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau en kinderen die een leerachterstand hebben naar het SBO. SBO is er voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. Het resultaat van het leren blijft achter, waardoor kinderen hun zelfvertrouwen verliezen. Kinderen moeten na het verlaten van een SBO-school dezelfde basiskennis hebben als kinderen die op een reguliere basisschool hebben gezeten, maar ze mogen daar wel langer over doen, zo nodig tot zij 14 jaar oud zijn. 

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen ingedeeld in vier categorieën (clusters):

 • Cluster 1: visueel beperkte kinderen of meervoudig beperkte kinderen met een visuele beperking
 • Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig beperkte kinderen die één van deze beperkingen hebben
 • Cluster 3: lichamelijk beperkte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke beperking, of meervoudig beperkte kinderen die één van deze beperkingen hebben
 • Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.

(Voortgezet) speciaal onderwijs
Voor de hierboven genoemde leerlingen bestaat tevens het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op het VSO bestaan meerdere niveaus: voortgezet speciaal onderwijs, zoals VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs), maar ook havo. Leerlingen kunnen tot hun 20ste levensjaar naar het VSO. 

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een VMBO-diploma te hoog gegrepen is. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel van de leerlingen stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het MBO (Middelbaar beroepsonderwijs). Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur maar wel een maximale leeftijd van 18 jaar.

 

 

 • Prago Avondschool-Locatie Utrecht place

  Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) geeft basiseducatie aan volwassenen vanaf 18 jaar, die moeite hebben met leren. Een vooropleiding is niet nodig. De lessen worden gegeven op het niveau van de cursist (individuele benadering).  Adres
  Vader Rijndreef 7 
  3561 XB  Utrecht
  Telefoon
  06 - 45 29 55 73 of algemeen: 06 – 45 01 05 04 
  E-mail
  info@prago.nl 
  Website
  www.prago.nl  
  Bekijk de organisatie
 • Prago Avondschool- Locatie de Meern place

  Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) geeft basiseducatie aan volwassenen vanaf 18 jaar, die moeite hebben met leren. Een vooropleiding is niet nodig. De lessen worden gegeven op het niveau van de cursist (individuele benadering).  Adres
  Bovenpolder 80 (Gebouw buurtcentrum De Pijler) 
  3453 NP  De Meern
  Telefoon
  06 - 45 24 11 90 of algemeen: 06 – 45 01 05 04  
  E-mail
  info@prago.nl 
  Website
  www.prago.nl  
  Bekijk de organisatie
 • Kranenburgschool place

  Kranenburg, school voor Praktijkonderwijs is er voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. De school is bedoeld voor leerlingen die binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) hun diploma niet kunnen halen, ook niet met leerweg- ondersteunend onderwijs.  Adres
  Tamboersdijk 9 
  3582 TZ  Utrecht
  Telefoon
  030 251 24 92  
  E-mail
  info@pro-kranenburg.nl  
  Website
  www.pro-kranenburg.nl 
 • Pouwer place

  POUWER is een openbare school voor praktijkonderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die moeite hebben met leren. POU staat voor Praktijk Onderwijs Utrecht en WER staat voor de manier van leren: Werken, Evalueren en Reflecteren. De school is bedoeld voor leerlingen die in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) hun diploma niet kunnen halen, ook niet met leerwegondersteunend onderwijs.  Adres
  La Bohemedreef 7 
  3561 KW  Utrecht
  Telefoon
  030 263 46 90 
  E-mail
  info@pouwermail.nl  
  Website
  www.pouwersite.nl  
 • Belle van Zuylen place

  Belle van Zuylen is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO) aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen 4 en 13 jaar.  Adres
  Prof. H. Bavinckstraat 3 
  3555 GS  Utrecht
  Telefoon
  030 244 46 33  
  Website
  www.bellevanzuylensbo.nl 
 • Luc Stevensschool SBO place

  De Luc Stevensschool is een openbare Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (MLK/LOM). De leeftijd van de leerlingen ligt tussen 4 en 13 jaar.  Adres
  Marco Pololaan 485 
  3526 GH Utrecht
  Telefoon
  030 288 3276 
  Website
  http://www.sbolucstevensschool.nl/ 
 • Sint Maartenschool place

  De Sint Maartenschool is een rooms-katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) aan moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen 4 en 14 jaar.  Adres
  Neckardreef 20 
  3562 CP Utrecht
  Telefoon
  030 2612080  
  E-mail
  info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl 
  Website
  www.ksu-sintmaarten.nl 
 • Rafaelschool place

  De locatie Rafaelschool SO van de Rafaelschool is een rooms-katholieke school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZML). De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 4 en 13 jaar.  Adres
  Attleeplantsoen 39 
  3527 BA  Utrecht
  Telefoon
  030 293 63 51 
  E-mail
  info@rafaelschool.nl 
  Website
  http://rafaelschool.nl/ 
 • Mytylschool ariane de ranitz place

  Mytylschool Ariane de Ranitz is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en voor langdurig zieken. De school kan ook ambulante begeleiding bieden in de vorm van extra hulp aan leerlingen met een beperking die het regulier onderwijs bezoeken.  Adres
  Blauwe-Vogelweg 11 
  3585 LK  Utrecht
  Telefoon
  030 252 93 93 
  E-mail
  info@mytylschoolutrecht.nl  
  Contactpersoon
  Mevr. T. van Diemen (directeur VSO) 
  Website
  http://www.mytylschoolutrecht.nl/ 
 • STIP VSO Utrecht - Herderschêeschool place

  De Herderschêeschool is een openbare school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO/ZML). De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 4 en 20 jaar.  Adres
  Europalaan 89 
  3526 KP  Utrecht
  Telefoon
  030 214 80 14 
  E-mail
  info@stipvso.nl  
  Contactpersoon
  Dhr. A. Lotte (directeur) 
  Website
  www.stipvso.nl  
 • STIP VSO Utrecht - Prinses Wilhelminaschool place

  De Prinses Wilhelminaschool is een protestants-christelijke school voor speciaal voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. De leeftijd van de leerlingen is tussen 12 en 20 jaar.  Adres
  Lanslaan 10 - 12 
  3526 XH  Utrecht
  Telefoon
  030 288 79 32  
  E-mail
  wilhelminaschool@pwsu.nl  
  Contactpersoon
  Mevr. A. Lotte (directeur)  
  Website
  www.stipvso.nl 
  Bekijk de organisatie
Organisaties bij u in de buurt
Zoeken
Thema
Subthema

Reinaerde centrum voor diagnostiek en behandeling

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2635041
 • e-mail   diagnostischcentrum@reinaerde.nl
 • website   www.reinaerde.nl/
 • adres   Orinocodreef 21 3563 ST , Utrecht

Amerpoort - Kinderopvang Irene - Groep Olifant en Groep Aap

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   035 647 55 55
 • e-mail   zorgbemiddeling@amerpoort.nl
 • website   www.amerpoort.nl
 • adres   Biltstraat 337 3572 AS , Utrecht

Amerpoort - Kinderopvang Irene- Groep Beer

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   035 647 55 55/ 035 647 52 52
 • e-mail   zorgbemiddeling@amerpoort.nl
 • website   www.amerpoort.nl
 • adres   Operettelaan 651 3543 BR , Utrecht
 • telefoon   (0346) 212 897 (optie 3)
 • e-mail   info@adiosreizen.nl
 • website   www.adiosreizen.nl/
 • adres   Postbus 9346 3506 GH, Utrecht

Belle van Zuylen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 244 46 33
 • e-mail  
 • website   www.bellevanzuylensbo.nl
 • adres   Prof. H. Bavinckstraat 3 3555 GS , Utrecht

De Moestuin Maarschalkerweerd

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 21 44 869
 • e-mail   zorgenondersteuning@moestuinutrecht.nl
 • website   www.moestuinutrecht.nl
 • adres   Laan van Maarschalkerweerd 2 3585 LJ , Utrecht
 • telefoon   06 533 121 42 / 030 225 13 91
 • e-mail   eujjs@hetnet.nl
 • website   www.eujjs.nl
 • adres   Anton Geesinkstraat 13 3552 BA , Utrecht

Harmonieorkest Vleuten HOV-G

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   voorzitter@harmonieorkestvleuten.nl
 • website  
 • adres   Burchtplein 5 (CultuurCampus) 3452 MD, Vleuten
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Kon Tiki Reizen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06-52325143
 • e-mail   vakantie@kontikireizen.com
 • website   www.kontikireizen.nl
 • adres   ,

Kranenburgschool

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 251 24 92
 • e-mail   info@pro-kranenburg.nl
 • website   www.pro-kranenburg.nl
 • adres   Tamboersdijk 9 3582 TZ , Utrecht

Les- en therapiebad Blauwkapel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   0346 21 25 00
 • e-mail   blauwkapel@optisport.nl
 • website   https://www.optisport.nl/blauwkapel/
 • adres   Koningin Wilhelminaweg 517 3737 BG , Groenekan

Luc Stevensschool SBO

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 288 3276
 • e-mail  
 • website   http://www.sbolucstevensschool.nl/
 • adres   Marco Pololaan 485 3526 GH, Utrecht

Mixed Hockey Club Fletiomare

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 538 317 23/06 208 332 07
 • e-mail   ghockey@fletiomare.nl
 • website   www.fletiomare.nl
 • adres   Alendorperplaats 1 3451 GZ , Vleuten

My Motion Dansstudio's

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail   info@mymotion.nl
 • website   www.mymotion.nl
 • adres   Jutfaseweg 224 3522 HS , Utrecht

Pouwer- school voor Praktijkonderwijs

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 263 46 90
 • e-mail   info@pouwermail.nl
 • website   www.pouwersite.nl
 • adres   La Bohemedreef 7 3561 KW , Utrecht

Prago Avondschool- Locatie de Meern

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 - 45 24 11 90 of algemeen: 06 – 45 01 05 04
 • e-mail   info@prago.nl
 • website   www.prago.nl
 • adres   Bovenpolder 80 (Gebouw buurtcentrum De Pijler) 3453 NP , De Meern

Prago Avondschool-Locatie Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 - 45 29 55 73 of algemeen: 06 – 45 01 05 04
 • e-mail   info@prago.nl
 • website   www.prago.nl
 • adres   Vader Rijndreef 7 3561 XB , Utrecht

Psychologen en Orthopedagogen Praktijk ’t Gooi-Praktijk Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2733450
 • e-mail   info@praktijktgooi.nl
 • website   www.praktijktgooi.nl/
 • adres   M.G. de Bruinlaan 18 3571 VE , Utrecht
 • telefoon   030 293 63 51
 • e-mail   info@rafaelschool.nl
 • website   http://rafaelschool.nl/
 • adres   Attleeplantsoen 39 3527 BA , Utrecht

Sint Maartenschool

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 2612080
 • e-mail   info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl
 • website   www.ksu-sintmaarten.nl
 • adres   Neckardreef 20 3562 CP, Utrecht

Stichting Bikkel

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 133 538 06/06 229 849 58
 • e-mail   info@stichtingbikkel.nl
 • website   www.stichtingbikkel.nl
 • adres   Wageningseberg 48 3524 LR , Utrecht

STIP VSO Utrecht - Herderschêeschool

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 214 80 14
 • e-mail   info@stipvso.nl
 • website   www.stipvso.nl
 • adres   Europalaan 89 3526 KP , Utrecht

STIP VSO Utrecht - Prinses Wilhelminaschool

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 288 79 32
 • e-mail   wilhelminaschool@pwsu.nl
 • website   www.stipvso.nl
 • adres   Lanslaan 10 - 12 3526 XH , Utrecht

Twinkels Scouting Utrecht Oost

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 190 434 28
 • e-mail   isabellevanminnen@gmail.com
 • website   http://scoutingutrechtoost.nl/over-suo/speltakken/twinkels/
 • adres   Koningsweg 310 3585 LD , Utrecht

Voetbalvereniging V.V.J.

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 262 35 63
 • e-mail   info@vvjutrecht.nl
 • website   www.vvjutrecht.nl
 • adres   Manitobadreef 4 3565 CH , Utrecht

Volksdansvereniging Tuindorp

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 280 04 62
 • e-mail   informatie@volksdansgroep-tuindorp.nl
 • website   www.volksdansgroep-tuindorp.nl
 • adres   Che Guevarastraat 15 3573 BK , Utrecht

ZOMO Fort Lunet IV

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 6330637
 • e-mail  
 • website   www.fortlunet4.nl
 • adres   Oude Liesbosweg 68 3524 SB , Utrecht

ZOMO Wonen en Dagbesteding - Werkcentrum Beatrixpark

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 266 73 51/06 128 100 06
 • e-mail   info@zomozorg.nl
 • website   www.zomozorg.nl
 • adres   Oude Liesbosweg 52 3524 SB , Utrecht

Reinaerde - Kinderdagcentrum De Ster

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 287 52 10
 • e-mail   loket@reinaerde.nl
 • website   www.reinaerde.nl
 • adres   Teunisbloemlaan 46 3452 CB , Vleuten

Reinaerde - Kinderdagcentrum Oikos

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 287 52 10
 • e-mail   oikos@reinaerde.nl loket@reinaerde.nl
 • website   www.reinaerde.nl
 • adres   Marokkodreef 7 3564 EV , Utrecht

Adviesbureau Comenius

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 6052500
 • e-mail   infoutrecht@comen.nl
 • website   www.comen.nl
 • adres   Janskerkhof 5 3512 BK , Utrecht
 • telefoon   088 5131919
 • e-mail   info.utrecht@ln5.nl
 • website   www.ln5.nl/
 • adres   Pahud de Mortangesdreef 61 3562 AB , Utrecht

Sien-Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Stichting Elisabeth Ruiterkampen

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 - 23059489 (s.v.p. na 18.00 uur)
 • e-mail   kamporganisatie@hotmail.com
 • website   www.elisabeth-ruiterkampen.nl
 • adres   ,
 • telefoon   088-1705000
 • e-mail   start@youke.nl
 • website   www.youke.nl
 • adres   Koppestokstraat 38 3554 BD, Utrecht
 • telefoon   (030) 230 85 85
 • e-mail  
 • website   www.altrecht.nl
 • adres   ,
 • telefoon   030 251 36 72
 • e-mail   info@dewilg.nl
 • website   www.dewilg.nl
 • adres   Mecklenburglaan 3 - 5 3581 NV , Utrecht

Dit Koningskind

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030-2363780
 • e-mail   vakanties@ditkoningskind.nl
 • website   http://www.vakantiesditkoningskind.nl
 • adres   Joseph Haydnlaan 2A , Utrecht

Dokter Bosman (volwassenen)

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   088 - 226 78 10
 • e-mail  
 • website   www.dokterbosman.nl
 • adres   Kaap Hoorndreef 38A 3563 AV, Utrecht

Klein ARMelisweerd - Zorg voor elkaar huis

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 14153157
 • e-mail   zorgvoorelkaarhuis@kleinarmelisweerd.nl
 • website   https://kleinarmelisweerd.nl/
 • adres   Koningsweg 358 3585 LE , Utrecht
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

Mytylschool ariane de ranitz

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 252 93 93
 • e-mail   info@mytylschoolutrecht.nl
 • website   http://www.mytylschoolutrecht.nl/
 • adres   Blauwe-Vogelweg 11 3585 LK , Utrecht
 • telefoon   030 2299922
 • e-mail   loket@reinaerde.nl
 • website   www.reinaerde.nl
 • adres   Europalaan 310 3526 KS, Utrecht

Speel-o-theek TUF-TUF

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 24119637
 • e-mail   bestuur@tuftuf.net
 • website   www.tuftuf.net
 • adres   Koningsweg 2 3582 GE, Utrecht

Sportclub Only Friends Utrecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 256 1211
 • e-mail   info@onlyfriends.nl
 • website   http://www.onlyfriendsutrecht.nl/
 • adres   De Hoogstraat Revalidatie - Rembrandtkade 10 3583 TM , Utrecht

SV Kampong Hockey

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 657 09 57
 • e-mail   g.hockey@kampong.nl
 • website   www.stickweb.nl
 • adres   Laan van Maarschalkerweerd 14 3585 LJ , Utrecht
 • telefoon   06 46 60 79 99
 • e-mail   info@zorg-meesters.nl
 • website   www.zorg-meesters.nl
 • adres   Ambachtstraat 2 3512 ES , Utrecht
 • telefoon  
 • e-mail  
 • website  
 • adres   ,

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   030 - 2642200
 • e-mail   info@mee-ugv.nl
 • website   www.mee-ugv.nl
 • adres   Pallas Athenedreef 10 3561 PE , Utrecht

Zorgboerderij Griftenstein & Zorg

Bekijk de pagina op UGids
 • telefoon   06 45132406
 • e-mail   info@griftensteinenzorg.nl
 • website   www.griftensteinenzorg.nl
 • adres   Utrechtseweg 371 3731 GB , De Bilt
 • telefoon   030 263 29 50
 • e-mail   info@handjehelpen.nl
 • website   www.handjehelpen.nl
 • adres   Pallas Athenedreef 12 3561 PE, Utrecht

Deze pagina heeft mij geholpen

alt alt alt

Reageer op deze pagina

X
 

U wilt iets bekijken dat wordt aangeboden in een andere wijk.

Wilt u verder gaan, zet dan het wijkfilter uit.

Chat met u-Gids

Wil je toch eerder contact opnemen? Je kan dan een van de volgende kanalen gebruiken